KVALITETSVURDERING

VERDIEN AVHENGER AV KVALITETEN
Følgende faktorer har betydning for verdien av en medalje: kvalitet, tilgang og etterspørsel. Slik at en medalje i topp kvalitet har en større verdi enn en slitt medalje, og i enkelte tilfeller vil en medalje som koster hundrevis av kroner i usirkulert kvalitet, være neste verdiløs i brukt kvalitet.

ANDRE VIKTIGE FAKTORER 
Svak preging må enkelte ganger taes i beregning ved en medaljes kvalitetsvurdering. En medalje med svakt preg i usirkulert kvalitet viser kanskje ikke mer fine detaljer enn en normalt preget medalje vil gjøre i 01 kvalitet og noen ganger enda lavere. Går en så langt tilbake som til medaljer som er håndslått og antikke medaljer, så var mange slått ut av senter. En slik medalje som er godt sentrert vil derfor være mer attraktiv en en skjevslått medalje. Dette er viktig ved beskrivelsen av en medalje.

USA   

Internat.   

Norsk   

Beskrivelse   

Proof

Proof 

Proof 

Proof er ikke en kvalitetsgradering, men betegnelsen av en spesielt produsert medalje. Dette er en feilfri medalje preget med mer enn ett slag for å oppnå den maksimale skarphet og fullpreg som ønskes. Stemplene er produsert med høyglanspolerte flater, oftest med mattet relieff og større relieffhøyde enn på en vanlig sirkulasjonsmynt mot en speilglans bakgrunn. Nøyaktigheten er også svært høy

MS 60-MS 70 

UNC 

En usirkulert medalje.Uten slitasje, men kan ha små riper og hakk på grunn av masseproduksjon og transport, derfor ikke nødvendigvis absolutt perfekt.

MS 50-MS 58 

AU

0/01 

En nesten usirkulert medalje. Ingen spor etter slitasje, kun svak merker på de høyeste punktene #kabinettslitasje"

MS 40-MS 45

EF(XF)

01

Et meget pent eksemplar. En medalje som viser lite tegn på å ha vært i sirkulasjon, med kun lett slitasje på de høyeste punkter. Medaljeglansen er delvis borte.

MS 20-MS 35

VF

1+

Et pent eksemplar. Medalje kan lett sees å ha vært i sirkulasjon og viser tydelige tegn til slitasje på de høyeste punktene, men fortsatt en pen medalje. Medaljeglansen er helt borte.

MS 12 

F

1

Et fullgodt eksemplar. Medaljen viser tydelige tegn til å ha vært i sirkulasjon, men alle sifre, bokstaver og hoveddetaljer er fullt leselig.

MS 8 

VG

1-

Et ikke fullgodt eksemplar. De fleste av medaljens detaljer er nærmest flatslitt, men medaljen er likevel fullt identifiserbar.

MS 2 

G

2

Et dårlig eksemplar. Alle detaljer og bokstaver er flatslitt. Medaljens opphøyde kant er nedslitt, men årstalle må kunne sees.

Brown Memorial Medal i Sølv..KVALITET: 0