GUSTAV OG VICTORIA 1881 i FORSØLVET TAMBAK

KRONPRINDS GUSTAV KRONPRINDSESSE VICTORIA`S MINNEMEDALJE 1881

Advers:Potretter av kronprinsparet, høyrevendte profiler. Under halsavsnittet på kronprinsens portrett I. T. Revers: Liljekonvallkrans omkring til / minde / om / 20 SEPTBR / 1881 Preget hos juveler J. Tostrup, Oslo. Minnejetong, preget i anledning av kronprins Gustavs og kronprinsesse Victorias formaehng i Karlsruhe, Baden. 
Diam: 23.0          Vekt:5.0 gr.    Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET:1+/01   Stempelnr:  T1/T1....... Referanse: S&H

UTSTILLINGEN I CHRISTIANIA 1883 i TINN

UTSTILLINGEN I CHRISTIANIA 1883
Advers: KUNSTENS ID OG HAANDENS VERK GJORE NORGE FRI OG STÆRK Sittende kvinne (Norge) mellem 2 stående, arbeidsklædde unge menn, som rekker hverandre hånden. Den ene (kunsten), på kvinnens høyre side, holder i sin senkede høyre hand en palett med pensler; ved hans fot står bysten av Apollo Belvedere; bak ham sees en bygning. Den andre (industrien), på kvinnens venstre side, støtter venstre hand til en hammer, der hviler på en ambolt; på denne står et svinghjul; foran den er en passer anbragt, bak den et tannhjul. På hullisten over avsnittet med fordypet skrift IV. THRONDSEN. F. 
Revers: På en ophøyet randbord   ERINDRING FRA INDUSTRI OG KUNST-UDSTILLINGEN I CHRISTIANIA og nederst • 1883 • I feltet, hvorom går en lavere, med eggelist smykket ring: fasaden av utstillingsbygningens midtparti. På hullisten over avsnittet med fordypet skrift IV. THRONDSEN F.P.A.LIE
Diam: 40mm.   Vekt: 39.0 gr     Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 01.   Stempelnr:  T6/T6.     Referanse: S&H. 
 

BELØNNINGSMEDALJE 1883 i GULL

SØNDRE TRONDHJEMS AMTS LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB 1883

Advers: SØNDRE TRONDHJEMS AMTS LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB Sittende kvinne i gevant, høyrevendt, med krans i den fremstrakte venstre hand, høyre senket og støttet til Trondhjems våbenskjold (uten murkrone). Omkring er anbragt forskjellige landbruksemblemer. I bakgrunnen trøndersk fjordlandskap. På hullisten over avsnittet IV. Throndsen. F. Revers:. Krans av ekeløv og kornaks omkring -> belønnings- / MEDAILLE, / INDSTIFTET / TIL MINDE OM / SELSKABETS / 50-AARS / JUBILEUM / 1880. Nedentil I. T. (Et eksemplar i gull blev således tildelt stiftamtmann O. Motzfeldt). Selskapets navn er nå Sør-Trøndelag Landbruksselskap. Medaljen (selskapets større belenningsmedalje) blev preget først 3 år efter at den var blitt innstiftet. 

Diam: 25 mm.  Vekt: 12,43 gr.  Gravør: I.Throndsen.
KVALITET: 1+/01.     Stempelnr: T5/T5.     Referanse: S&H

SORØ VARIANTEN AV HOLBERG JUBILEET 1884 i TINN

SORØ VARIANTEN AV HOLBERG JUBILEET 1884 

Advers: LUDVIG HOLBERG FØDT I BERGEN 3 DESEMBER 1684 DØD I SORØ (dette ble senere endret til Kjøbenhavn) 28 JANUAR 1754 200-AARS JUBILEUM 3 DESEMBER 1884, portrett av Ludvig Holberg. Revers: RIDENDO - CASTIGAT - MORES (Holberg refser de dårlige skikkene ved å latterliggjøre dem). Thalia, komediens muse, sittende med maske på hodet. Rundt ser vi scener fra Holbergs verk: Jeppe i baronens seng, Erasmus Montanus som soldat og den politiske kannestøper.. Merknad: Senere utgivelser har en "R" punset i randen. Denne medaljen har blitt utgitt i fem utgaver. Ivar Throndsen graverte den til 200-års jubileet i 1884, og av den typen finnes det to varianter. Throndsen hadde først laget en versjon der det sto DØD I SORØ, men det var ikke riktig. Han korrigerte den etterpå til DØD I KØBENHAVN. 10 år senere utga han nok en versjon, denne gang med et omgravert portrett. Norsk Numismatisk Forening solgte en ny versjon i 1934 (avbildet), og denne gang hadde stemplene blitt oppdatert av Edvard Eriksen. Senere har Den Kongelige Mynt solgt restrikes av medaljen, da med en "R" punset i randen.

Diam: 50mm.       Vekt: 52gr.       Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET: 01.        Stempelnr:  T7A/T7.      Referanse: S&H 7   

HOLBERG JUBILEET 1884 i SØLV

HOLBERG JUBILEET 1884
Advers: LUDVIG HOLBERG FØDT I BERGEN 3 DESEMBER 1684 DØD I KØBENHAVN 28 JANUAR 1754 200-AARS JUBILEUM 3 DESEMBER 1884, portrett av Ludvig Holberg. Revers: RIDENDO - CASTIGAT - MORES (Holberg refser de dårlige skikkene ved å latterliggjøre dem). Thalia, komediens muse, sittende med maske på hodet. Rundt ser vi scener fra Holbergs verk: Jeppe i baronens seng, Erasmus Montanus som soldat og den politiske kannestøper.. Merknad: Senere utgivelser har en "R" punset i randen. Denne medaljen har blitt utgitt i fem utgaver. Ivar Throndsen graverte den til 200-års jubileet i 1884, og av den typen finnes det to varianter. Throndsen hadde først laget en versjon der det sto DØD I SORØ, men det var ikke riktig. Han korrigerte den etterpå til DØD I KØBENHAVN. 10 år senere utga han nok en versjon, denne gang med et omgravert portrett. Norsk Numismatisk Forening solgte en ny versjon i 1934 (avbildet), og denne gang hadde stemplene blitt oppdatert av Edvard Eriksen. Senere har Den Kongelige Mynt solgt restrikes av medaljen, da med en "R" punset i randen.
Diam: 50mm.   Vekt: 52gr.    Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0.     Stempelnr:  T7A/T7.      Referanse: S&H.

HOLBERG JUBILEET 1884 i TINN

HOLBERG JUBILEET 1884

Advers: LUDVIG HOLBERG FØDT I BERGEN 3 DESEMBER 1684 DØD I KØBENHAVN 28 JANUAR 1754 200-AARS JUBILEUM 3 DESEMBER 1884, portrett av Ludvig Holberg. Revers: RIDENDO - CASTIGAT - MORES (Holberg refser de dårlige skikkene ved å latterliggjøre dem). Thalia, komediens muse, sittende med maske på hodet. Rundt ser vi scener fra Holbergs verk: Jeppe i baronens seng, Erasmus Montanus som soldat og den politiske kannestøper.. Merknad: Senere utgivelser har en "R" punset i randen. Denne medaljen har blitt utgitt i fem utgaver. Ivar Throndsen graverte den til 200-års jubileet i 1884, og av den typen finnes det to varianter. Throndsen hadde først laget en versjon der det sto DØD I SORØ, men det var ikke riktig. Han korrigerte den etterpå til DØD I KØBENHAVN. 10 år senere utga han nok en versjon, denne gang med et omgravert portrett. Norsk Numismatisk Forening solgte en ny versjon i 1934 (avbildet), og denne gang hadde stemplene blitt oppdatert av Edvard Eriksen. Senere har Den Kongelige Mynt solgt restrikes av medaljen, da med en "R" punset i randen.
Diam: 50mm.    Vekt: 52gr.    Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 1+.       Stempelnr:  T7A/T7   Referanse: S&H.     

  

KONGSBERG SØLVVERK MEDALJE 1886 i FORGYLET BRONSE

KONGSBERG SØLVVERK MEDALJE 1886

Utvidelse af Kongsberg Sølvverk Besluttet 19 Juni 1886 Ved Kgl. Resolusjon av 13/6 1885 nedsattes en kommisjon som den 17/12 s.å. avga innstilling,hvorefter Stortinget 19/6 1886 besluttet en betydelig utvidelse av Kongsberg Sølvverk

Diam: 23mm.   Vekt: 7.0 gr.   Gravert av Ivar Throndsen.
KVALITET:0/01  Stempelnr:  T21/T21    Referanse: S&H

DET 8de ALMINDELIGE NORSKE LANDBRUKSMØDE TRONDHJEM 1887 i BRONSE

DET 8de ALMINDELIGE NORSKE LANDBRUKSMØDE TRONDHJEM 1887

Oscar II - Det 8de Almindelige Norske Landbruksmøde Trondhjem 1887………  
Advers: Oscar II portrett, høyrevendt…Revers:  Krans av aks, blomster og frukter. Trondheims byvåpen
Denne mindre premiemedalje skal være utdelt i kun 20 eksemplarer i bronse
Diam:  45.0mm…. Vekt:  22.0 gr.  Gravør: Ivar Throndsen….. 
KVALITET: 1+.Kanthakk    Referanse S&H      Stempelnr:  T23/T23….. 
 

FOR LANG OG TRO TJENESTE 1887 i FORGYLET SØLV

FOR LANG OG TRO TJENESTE 

Advers: FOR LANG OG TRO TJENESTE Sittende kvinne i gevant, venstrevendt, rekker frem en laurberkrans med høyre hand. I avsnittet B.BERGSLIEN . INV. IV.THRONDSEN. SC. Perlerand. 
Revers: FRA DET KONGELIGE SELSKAB FOR NORGES VEL Åpent midtfelt innenfor en laurberkrans. Perlerand. Preges nå av juveler David Andersen, Oslo., Efter tegning av billedhuggeren Brynjulf Bergslien. Medaljen er stiftet 1888 og utdeles til utmerket anbefalte tjenere, der minst i 25 år har tjent på samme sted eller hos samme herskap. Den første utdeling av medaljen fant sted 3. desember 1888.
Diam: 43mm.  Vekt:  31.0 gr     Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0.      Stempelnr: T28/T28           Referanse: S&H
 

FOR LANG OG TRO TJENESTE 1887 i SØLV

FOR LANG OG TRO TJENESTE 

Sittende kvinne i gevant, venstrevendt, rekker frem en laurbærkrans med høire hånd. Medaljen er stiftet 1888 og utdeles til utmerket anbefalte tjenere der minst i 26 år har tjent på samme sted eller hos samme herskap. Den første utdeling av medaljen fant sted 3. desember 1888...... Tildelt: Anders Johnsen 1947
Diam:   42.0          Vekt:   31.0 gr    Gravert av: Ivar Throndsen.  
Kvalitet: 0       Stempelnr:   T28/T28           Referanse: S&H

TØNSBERG 1000 ÅR 1888 i FORGYLET BRONSE

TØNSBERG 1000 ÅR 1888
Advers:  Tårnet på Slottsfjellet i Tønsberg. Innskrift:  MINDE OM TØNSBERGS TUSINDAARIGE BESTAAEN / 871 – 1871…
Revers: Tønsberg byvåpen i kartusj under murkrone omgitt av eikegrener. Innskrift:  TØNSBERG / 1888..   Utgiver:  H. Dessen, Bokhandler, Tønsberg…Kommentar: Tårnet på Slottsfjellet, et utkikkstårn i stein, ble reist i 1888 på privat initiativ som et minnesmerke i forbindelse med Tønsberg bys tusenårsjubileum. Medaljen ble utgitt i anledning innvielsen av tårnet.
Diam: 23mm     Vekt: 4.0 gr     Gravør: Ivar Throndsen   
KVALITET: 01     Stempelnr:  T37/T37    Referanse: S&H.
 

KONG OSCAR II FORTJENESTEMEDALJE 1888 i ALUMINIUM

KONG OSCAR II FORTJENESTEMEDALJE 

Kong Oscar IIs Fortjenstmedalje i Aluminium Kong Oscar IIs Belønning for Fortjenstlig Virksomhed (Fortjenstmedaljen), innstiftet 6. juni 1882. Gravert av Wilhelm Kullrich og preget ved Berliner Medaillen-Münze. Referanse Kvist nr. 81, type II. 25 gullmedaljer og 78 sølvmedaljer ble utdelt av denne typen. Dette er et meget sjeldent avslag i aluminium. Medaljen er 31 mm og ligger løst i en ramme av aluminium med en påloddet festanordning. Toppstykken, en krone med ornament, er fjernet fra rammen ser det ut til. Hva denne aluminiumsutgaven er brukt til er usikkert, men den kan ha blitt laget for utstillinngsformål. Uansett en meget sjelden medalje med et flott portrett av kong Oscar II. (Ivar Throndsen graverte en ny utgave senere, jfr. Støren & Holst nr.34).
Diam: 29.0          Vekt: 5.0 gr.   Gravør : Wilhelm Kullrich 
KVALITET: 0.             Referanse: S&H
 

FOR FRIHED OG FÆDRELAND 1889 i SØLV

FOR FRIHED OG FÆDRELAND 

Kronet kvinneskikkelse, stående halvt venstrevendt idet hun blåser på lur. I venstre hånd holder hun gevær og fane. Til venstre liggende kronet løve med øks...Den er tildelt M.J.Bjørken 
Diam: 31.0          Vekt: 13.0 gr.     Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 01/1+ Kanthakk.   Stempelnr:   T47/T47     Referanse: S&H

HAVEDYRKNINGENS VENNER 1889 i BRONSE

HAVEDYRKNINGENS VENNER 5 ÅRS JUBILEUM 

Advers:  Sittende kvinne i profil mot venstre med laurbærkrans i høyre hånd, rive og vannkanne i venstre. Ved steinen hun sitter på: laurbærkranser, grønnsaker og frukt.
Revers:  Krans av blomster, grønnsaker og frukter omkring en samling hageredskaper under en strålende sol.Innskrift:  HAVEDYRKNINGENS VENNER / STIFTET 6TE FEBRUAR 1884…
Merknad:  Tilvekstprotokoll 1878-91, fol. 60v., dvs. sent på året 1889.      Kommentar: Det norske hageselskap ble etablert i 1884 under navnet Selskapet Havedyrkningens Venner. I 1939 ble navnet endret til Det norske hageselskap. Den 24. eptember 1884 åpnet "Havedyrkningens venner" sin første hage- og landbruksutstilling i Kristiania
Diam: 45mm   Vekt:  41.0 gr    Gravør: Ivar Throndsen  
KVALITET: 01    Stempelnr:  T49/T49     Referanse: S&H  
 
 

HAVEDYRKNINGENS VENNER 1889 i SØLV

HAVEDYRKNINGENS VENNER 5 ÅRS JUBILEUM 

Advers: Sittende kvinne i profil mot venstre med laurbærkrans i høyre hånd, rive og vannkanne i venstre. Ved steinen hun sitter på: laurbærkranser, grønnsaker og frukt. Revers: Krans av blomster, grønnsaker og frukter omkring en samling hageredskaper under en strålende sol.Innskrift: HAVEDYRKNINGENS VENNER / STIFTET 6TE FEBRUAR 1884… Merknad: Tilvekstprotokoll 1878-91, fol. 60v., dvs. sent på året 1889. Kommentar: Det norske hageselskap ble etablert i 1884 under navnet Selskapet Havedyrkningens Venner. I 1939 ble navnet endret til Det norske hageselskap. Den 24. eptember 1884 åpnet "Havedyrkningens venner" sin første hage- og landbruksutstilling i Kristiania
Diam: 45mm   Vekt: 41.0 gr    Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 01/0     Stempelnr: T49/T49    Referanse: S&H  

UTSTILLINGSMEDALJE 1890 i BRONSE

KRISTIANS AMTS LANBRUGSFORENINGS UTSTILLING I GJØVIK

Utstillingsmedalje i anledningen  Kristians Amts Landbrugsforenings utstilling Gjøvik i 1890...Advers: Skjold med kartusj og murkrone..Revers: Teksten: Erindring om Kristians Amts Landbrugsforenings utstilling 1890.

Diam: 23.0mm   Vekt: 4.0 gr   Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET: 0.      Stempelnr: T53/T53.     Referanse: S&H.             

CHRISTIANIA TIVOLI 200 ÅR 1890 i BRONSE

CHRISTIANIA TIVOLI 200 ÅR JUBILEUM

Erindringsmedalje fra festen i anledning ChristianiaTivolis 200 Aarige bestaaen.Fra 1825 var her et bevertnings og forlystelses Tivoli det gamle Klingenberg der nevnes første gang i 1689. Det nye Tivoli åpnedes 4/11877. Navnet blev forandret til Christiania Tivoli efter en brand 1888. I løpet av de siste par år er dettes bygninger blitt revet. 
Adversen viser inngangsbygningen til Tivoliområdet på Klingenberg, på hjørnet Stortingsgt./Klingenberggt. Tivolibygningen hadde restaurant og teatersalong. Bygd 1890 i nyrenessanse, arkitekt Ove Ekman (1847-1921), og revet i 1934.  
Diam: 23.0          Vekt: 7.0 gr.    Gravert av: I.Throndsen
KVALITET:01.   Stempelnr:   T58/T58      Referanse: S&H

KEISER WILHELMS BESØG I CHRISTIANIA 1890 i TINN

KEISER WILHELMS BESØG I CHRISTIANIA

TIL MINDE OM HS MAJ. KEISER WILHELMS BESØG I CHRISTIANIA …Den 1. juli 1890 besøkte keiser Wilhelm II av Tyskland Kristiania i den anledning ble denne minnemedljen utgitt…Advers: Keiser Wilhelm II av Tyskland og Kong Oscar II av Sverige-Norge i profil mot høyre med innskrift :  WILHELM II TYDSK KEISER  OSCAR II KONGE AF NORGE OG SVERIGE….Revers:   Christiania byvåpen i kartusj under murkrone og omgitt av eikegrener med innskrift : TIL MINDE OM Hs MAJ. KEISER WILHELM IIs BESØK I CHRISTIANIA 1890 .
Merknad: Stempel innsendt til juveler P. A. Lie, senere overdratt til juveler Anton Frisch (1865–1928) i Oslo
Diam: 31mm  Vekt: 18gr.  Kunstner anvers/revers: Ivar Throndsen og Gravør advers : Frisch, Anton, P. A. Lie
KVALITET: 0   
Denne er det orginal eske til noe som er uvanligt til denne medaljen….     

NORSKE MELKEPRODUSENTERS LANDSFORBUND 1890 i BRONSE

NORSKE MELKEPRODUSENTERS LANDSFORBUND 

Advers: Den Norske meieriforening .Stående kvinne i norsk nasjonaldrakt, venstrevendt, med fremrakt laurbserkrans, støtter venstre hånd til melkeseparator. Til venstre moderne kjerne med luke. I avsnittet Throndsen. Revers: Åpent felt. Åpen ekekrans.Umk. I sølv og bronse. Adversens omskrift er senere forandret til NORSKE . MELKEPRODUSENTERS . LANDSFORBUND . På den siste utgave er luken på kjernen fjernet. 
Diam: 44mm   Vekt: 29.0 gr        Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0    Stempelnr:  T61/T61     Referanse: S&H

NORSKE MELKEPRODUSENTERS LANDSFORBUND 1890 i SØLV

NORSKE MELKEPRODUSENTERS LANDSFORBUND 

Advers: Den Norske meieriforening .Stående kvinne i norsk nasjonaldrakt, venstrevendt, med fremrakt laurbserkrans, støtter venstre hånd til melkeseparator. Til venstre moderne kjerne med luke. I avsnittet Throndsen. Revers: Åpent felt. Åpen ekekrans.Umk. I sølv og bronse. Adversens omskrift er senere forandret til NORSKE . MELKEPRODUSENTERS . LANDSFORBUND . På den siste utgave er luken på kjernen fjernet. 
Diam: 43mm   Vekt: 26 gr        Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0.    Stempelnr:  T61/T61       Referanse: S&H.
 
 

KRISTIANSAND 250-ÅRS JUB.1891 i BRONSE

KRISTIANSAND 250-ÅRS JUBELEUM

Laget til Kr.Sand 250-års jubeleum i 1891.Den er gravert av Ivar Throndsen og er gitt ut i Sølv,Forsølvet Bronse og Bronse.
Utgitt i anledning Christianssands 250-års-jubileum,1641-1891 
Diam: 22.0  Vekt: 7.0 gr.   Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET:1+/01    Stempelnr: T69/T69   Referanse: S&H

SKIBBRUDNES REDNING 1891 i FORSØLVET BRONSE

SKIBBRUDNES REDNING 

Erindrings medalje for Skibbrudnes Redning 1891 Redningsselskapet, fullt namn Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (NSSR), blei stifta av Kristiania Kjøbmandsforening 9. juli 1891. Organisasjonen sitt formål er å redde liv og berge verdiar på sjøen. Erindering fra Bazaren for Skibbrudnes Redning, Kristiania 1891. 
Utgiver: Basaren for Skibbrudnes Venner     
Diam: 23 mm  Vekt: 8.0 gr Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 01      Stempelnr:   T72/T72       Referanse: S&H

UTSTILLINGSMEDALJE 1891 i FORSØLVET BRONSE

LANDSUTSTILLINGEN I SKIEN
Advers:  Utstillingsbygningen…Revers:  Skiens byvåpen i eikekrans…
Utgiver: Landsutstillingen i Skien
Diam.: 23.0mm  Vekt:  6.0 gr   Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET:1++   Stempelnr:  T67/T67    Referanse: S&H

LANDSUTSTILLINGEN I SKIEN 1891 i BRONSE

ALMINDELIGE NORSKE LANDSUDSTILLING I SKIEN 
Advers: ALMINDELIGE NORSKE LANDSUDSTILLING I SKIEN 1891 I feltet Pallas Athene i krigsdrakt, stående forfra med løftet spyd og skjold med Medusahode. Til venstre smeden Hefaistos, knelende i arbeid ved ambolten, idet han svinger hammeren , ved foten Hermes’ stav (kerykeion, caduceus) til reparasjon. Til høyre Daidalos, sittende på et jonisk søylehode, idet han reparerer den ( ene vingen; den andre vingen stikker frem bak søylen, hvortil er lenet en stav, omvundet med en virre. Ved Athenes føtter en bokrulle. hvorpå den pytagoreiske Iseresetnings (geometriske) figur er innrisset. I avsnittet til høyre THRONDSEN 
Revers: VBERTAS  CORONAT Ä  SCHIENENSIS  INSIGNIA  VRBIS (= rikdom kroner  yen Skiens merke) på randbord. I feltet Skiens byvåben i ekekrans. Perlerand. . 
Adversen er utfört efter utkast av adjunkt Jonas Hanssen, Skien.
Kommentar:Utstillingen åpnet den 24. juni og stengte den 30. september 1891. Utstillingsbygningen på omkring 10000 kvadratalen ble tegnet av arkitekt Paul Due. 
Diam:50 mm    Gravør: I.Throndsen.
KVALITET: 1+ Kanthakk   Stempelnr:  T68/T68    Referanse: S&H
 

ALMINDELIGE NORSKE LANDSUDSTILLING I SKIEN 1891 i FORSØLVET BRONSE

ALMINDELIGE NORSKE LANDSUDSTILLING I SKIEN 
Advers: ALMINDELIGE NORSKE LANDSUDSTILLING I SKIEN 1891 I feltet Pallas Athene i krigsdrakt, stående forfra med løftet spyd og skjold med Medusahode. Til venstre smeden Hefaistos, knelende i arbeid ved ambolten, idet han svinger hammeren , ved foten Hermes’ stav (kerykeion, caduceus) til reparasjon. Til høyre Daidalos, sittende på et jonisk søylehode, idet han reparerer den ( ene vingen; den andre vingen stikker frem bak søylen, hvortil er lenet en stav, omvundet med en virre. Ved Athenes føtter en bokrulle. hvorpå den pytagoreiske Iseresetnings (geometriske) figur er innrisset. I avsnittet til høyre THRONDSEN 
Revers: VBERTAS . CORONAT Ä - SCHIENENSIS . INSIGNIA . VRBIS (= rikdom kroner — byen Skiens merke) på randbord. I feltet Skiens byvåben i ekekrans. Perlerand. . 
Adversen er utfört efter utkast av adjunkt Jonas Hanssen, Skien.
Kommentar:Utstillingen åpnet den 24. juni og stengte den 30. september 1891. Utstillingsbygningen på omkring 10000 kvadratalen ble tegnet av arkitekt Paul Due. 
Diam:50 mm.      Gravør: I.Throndsen.
KVALITET: 01      Stempelnr: T68/T68   Referanse: S&H
 

DET 9de ALMINDELIGE NORSKE LANDBRUKSMØDE CHRISTIANIA 1892 i SØLV

DET 9de ALMINDELIGE NORSKE LANDBRUKSMØDE CHRISTIANIA 

Oscar II - Det 9de Almindelige Norske Landbruksmøde Christiania 1892……… Advers: Oscar II portrett, høyrevendt…Revers: Krans av aks, blomster og frukter. Trondheims byvåpen Denne mindre premiemedalje skal være utdelt i kun 20 eksemplarer i bronse Diam: 45.0mm   Vekt: 22.0 gr.   Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0   Stempelnr: T23/T80    Referanse S&H 

DEN SKANDINAVISKE SKYTTERFEST 1892 i BRONSE

DEN SKANDINAVISKE SKYTTERFEST

Dette er en Deltakermedalje utgitt i anledning Den skandinaviske skytterfesten 1892.... I 1892 bestemte stortinget at skytterne skulle samles i Det frivillige Skyttervesen. På skytterfetsen i Kristiania i 1892 deltok 3000 skyttere....Advers: Sittende kvinne med utslått hår i nasjonaldrakt, høyre hånd utstrakt med en laurbærkrans. Venstre hånd støtter en skytekive, ved føttene gevær med bånd og en krans av laurbærblader og palmegrener med innsrift:  DEN SKANDINAVISKE SKYTTERFEST 1892    ....Revers:  Laurbærbord rundt Kristianias byvåpen, omgitt av riksvåpnene til Norge, Sverige og Danmark, i mellomrommene korslagte geværer med innskriften: ERINDRING FRA SKYTTERFESTEN / KRISTIANIA 1892
Diam: 27mm    Vekt: 9 gr    Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 01    Stempelnr:  T83/T83     Referanse: S&H     

MINNEMEDALJE 1893 i SØLVE

MINNEMEDALJE LEIF ERIKSON ANKOMMER TIL AMERIKA
Leif Erikson ankommer Amerika… Advers:  Vikingskip på havet, sett forfra. I stevnen står Erik den Røde og skuer fremover.   Innskrift : LEIF ERIKSON ANKOMMER TIL AMERIKA, 1000…Revers: Den norske utstillingsbygningen i drakestil. og grantrær, den norske paviljongen på utstillingen i Chicago i 1893.   Innskrift : THE NORWEGIAN BUILDING / COLUMBIAN EXPOSITION 1893… The Columbian exhibition i 1893 er kjent som verdensutstillingen i Chicago 1893. Den ble holdt fra 1. mai 1 til 30. oktober. Adversens motiv var aktuelt: Norge sendte skibet "Viking", en kopi av Gokstadskipet. Det ble bygget i Norge, og seilt over Atlanterhavet, med en besetning på 92 mann. Reversens motiv viser den norske paviljongen. Den var bygget som en art stavkirke i Trondheim, demontert og satt sammen på utstillingsområdet. Etter utstillingen ble den flyttet og befinner seg i dag på et friluftsmuseum Little Norway, Wisconsin   Diam.:  27.0mm   Vekt.:  9.0 gr   Gravør: Ivar Throndsen 
KVALITET : 01  Stempelnr:  T88/T88    Referanse : S&H.    

FÆDRELANDETS VEL DETS SØNNERS ÆRE 1894 i BRONSE

FÆDRELANDETS VEL DETS SØNNERS ÆRE

Advers: FÆDRELANDETS VEL – DETS SØNNERS ÆRE. Barhodet kvinne i nasjonaldrakt, sittende på et klippestykke , rekker frem en krans med høyre hånd, holder kornnek i venstre arm. Halvkrans av eke- og palmegrener, hvorover landbruksemblemer. På klippestykket (med fordypet skrift) IV THRONDSEN / 1894 Revers: DET KONGELIGE SELSKAB FOR NORGES VEL • STIFTET 29de DECEMBER 1809 på randbord med kymasjon langs den ytre rand. Innenfor går en bord av ekeløv, kornaks etc., omviklet av bånd øverst og nederst samt på sidene. I midtfeltet Norges kronede riksvåben, der nedentil er omgitt av to sammenbundne ekegrener. St. utlevert til rekvirenten. Umk. I sølv og bronse. Selskapet for Norges Vel har senere gitt de forskjellige landbruksselskaper, som er dets underavdelinger, tillatelse til å anvende denne medal jes advers som motiv på sine belenningsmedaljer. Under Haakon VII blev de to sammenbundne ekegrener fjernet fra reversens midtfelt.
Diam: 43mm  Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0    Referanse: S&H

FÆDRELANDETS VEL – DETS SØNNERS ÆRE 1894 i SØLV

FÆDRELANDETS VEL DETS SØNNERS ÆRE

Advers: FÆDRELANDETS VEL – DETS SØNNERS ÆRE. Barhodet kvinne i nasjonaldrakt, sittende på et klippestykke , rekker frem en krans med høyre hånd, holder kornnek i venstre arm. Halvkrans av eke- og palmegrener, hvorover landbruksemblemer. På klippestykket (med fordypet skrift) IV THRONDSEN / 1894 Revers: DET KONGELIGE SELSKAB FOR NORGES VEL • STIFTET 29de DECEMBER 1809 på randbord med kymasjon langs den ytre rand. Innenfor går en bord av ekeløv, kornaks etc., omviklet av bånd øverst og nederst samt på sidene. I midtfeltet Norges kronede riksvåben, der nedentil er omgitt av to sammenbundne ekegrener. St. utlevert til rekvirenten. Umk. I sølv og bronse. Selskapet for Norges Vel har senere gitt de forskjellige landbruksselskaper, som er dets underavdelinger, tillatelse til å anvende denne medal jes advers som motiv på sine belenningsmedaljer. Under Haakon VII blev de to sammenbundne ekegrener fjernet fra reversens midtfelt
Diam: 43mm  Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0/01      Referanse: S&H

HEDEMARKENS AMTS LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB 1894 i SØLV

HEDEMARKENS AMTS LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB

Advers:HEDEMARKENS AMTS LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB på randbord der begrenser feltet med en kymasjon. Borden er nedentil avbrutt av billedfremstillingen i feltet: Sittende kvinne i gevant, høyrevendt. Hun støtter med senket høyre hand et korn-nek og holder med løftet venstre en høygaffel, i hvis kløft en krans. Omkring henne landbruksemblemer m. v. Til venstre med fordypet skrift IV. Throndsen. 
Revers: Åpent felt hvorom en åpen krans av forskjellige blader, kornaks o. s. v. Omkring kransen er det slynget et band hvorpå FOR - FORTJENSTLIG - VIRKSOMHED Nede til venstre mellem bladene I. T. Perlerand
Diam: 50mm    Vekt:42gr     Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0    Stempelnr:  T104/T104   Ref. S&H
 

BELØNNINGSMEDALJE 1895 i SØLV

SARPSBORG TURNFORENING

Sarpsborg Turnforening  Belønningsmedalje 1895… Advers:  Sarpsborg våpenskold med murkrone…Revers:   Tekst perlering…Innskrift, revers:  FREMAD

Utgiver: Sarpsborg Turnforening 
Diam.:  31.0mm    Vekt: 9.0 gr   Grvør: Ivar Throndsen
KVALITET:01/0     Stempelnr: T120/120     Referanse: S&H.              

BUSKERUD AMTS LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB 1895 i BRONSE

BUSKERUD AMTS LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB 

Dette er en Belønningsmedalje utgitt av Buskerud Amts Landhusholdningsselskab..
Advers:  Barhodet kvinne i nasjonaldrakt, sittende på et klippestykke , rekker frem en krans med høyre hånd, holder kornnek i venstre arm. Halvkrans av eke- og palmegrener, hvorover landbruksemblemer. På klippestykket (med fordypet skrift) IV THRONDSEN / 1894....Revers:Åpen krans av aks, blader og hageprodukter og en bonde som pløyer åkeren sin.
Diam: 43mm     Vekt: 28 gr     Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0/01 med litt irr.  Stempelnr:  T93/T121    Referanse: S&H.. 

OSCAR II 50 ÅRS JUB.SOM SJØOFFICER 1895 i SØLV

OSCAR II 50 ÅRS JUBILEUM SOM SJØOFFICER 

Advers: Portrett av Oscar II, høyrevendt ..Innskrift: Oscar II Norges og Sveriges Konge Broderfolkets Vel..
Revers: Tremastet orlogsfartøy for fulle seil..Langs randen en taulignende ring..Utgitt i anledning av Oscar IIs 50 års-jubileum som  sjøoffiser i 1895.
Diam: 45mm    Vekt: 44.0 gr  Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0 (Patina)  Stempelnr:  T119/T119    Referanse: S&H

 

OSCAR II 50 ÅRS JUB.SOM SJØOFFICER 1895 i FORGYLET SØLV

OSCAR II 50 ÅRS JUB.SOM SJØOFFICER 

Oscar II - 50-års-jubileum som sjøoffiser.. Advers: Portrett av Oscar II, høyrevendt Innskrift: Oscar II Norges og Sveriges Konge Broderfolkets Vel.. Revers:Tremastet orlogsfartøy for fulle seil..Langs randen en taulignende ring..Utgitt i anledning av Oscar IIs 50 års-jubileum som sjøoffiser i 1895.

Diam: 45mm    Vekt: 45.0 gr   Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 01/0    Stempelnr: T119/T119   Referanse: S&H
 

BELØNNINGSMEDALJE 1896 I BRONSE

JARLSBERG OG LAURVIGS AMT LANDHUSHOLDNINGSELSKAB

Advers: Sittende kvinne i nasjonaldrakt...Revers:  Landbrukssmotiv, mann bak plog ... Revers omskrift: Jarlsberg og Laurvig Amts Landhusholdningsselskab. Denne er senere forandret til Vestfold landbruksselskap...

Diame.:43.0mm.  Vekt: 37.0 gr   Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0.    Stempelnr:  T93/T125     Referanse: S&H               

BELØNNINGSMEDALJE 1896 I SØLV

JARLSBERG OG LAURVIGS AMT LANDHUSHOLDNINGSELSKAB

Advers: Sittende kvinne i nasjonaldrakt...Revers:  Landbrukssmotiv, mann bak plog ... Revers omskrift: Jarlsberg og Laurvig Amts Landhusholdningsselskab. Denne er senere forandret til Vestfold landbruksselskap...

Diame.:43.0mm  Vekt: 37.0 gr  Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0.   Stempelnr:  T93/T125   Referanse: S&H     

FOLKEFESTEN FOR FRAMEKSPEDISJONEN 1896 i FORSØLVET BRONSE

FOLKEFESTEN FOR FRAMEKSPEDISJONEN 

Medaljen blev bekostet av Kristiania kommune ved folkefesten, som blev holdt 13. september 1896 for Nansen-ekspedisjonens deltager den benytted, preget i bronse, som adgangs tegn. Et eksemplar i gull utdelt til hver av ekspedisjonens deltagere ved ankomsten til Kristiania 9. september 1896. Forsølvet Bronse  
Diam: 24mm..Vekt: 6 gr..Gravert av: I Throndsen......
KVALITET: 0/01..Stempelnr: T136/T136.. Referanse: S&H

KONG OSCAR IIs 25-ÅRS JUB.1897 i SØLV

KONG OSCAR IIs 25-ÅRS JUBILEUM

Kong Oscar IIs 25-års regjeringsjubileum i sølv (merket 998 sølv på baksiden) Oscar II Norges og Sveriges Konge ``Broderfolkenes Vel``på opphøyet Radbord Erindring om Hs Majestæts 25-års Regjerings Jubileum. 1872-1897 
Diam: 27 mm. Vekt: 7 gr.  Gravert av Ivar Throndsen 
KVALITET:0 med fin toning....  Stempelnr: T148/T148..Referanse: S&H
 

FORENINGEN • TIL • FJÆRKRÆAVLENS • FREMME • NORGE 1897 i BRONSE

FORENINGEN TIL FJÆRKRÆAVLENS  FREMME.

Advers: FÆDRELANDETS VEL  DETS SØNNERS ÆRE. Barhodet kvinne i nasjonaldrakt, sittende på et klippestykke, rekker frem en krans med høyre hand, holder kornnek i venstre arm. Halvkrans av eke- og palmegrener, hvorover landbruksemblemer. På klippestykket (med fordypet skrift) IV, THRONDSEN 1894 Revers: FORENINGEN  TIL JÆRKRÆAVLENS  FREMME  I NORGE på randbord. Innenfor denne en bord med laurbærblader, I feltet, som begrenses av en perlerand, en hane, venstrevendt. Midtfeltet med billedet av hanen er benyttet til en senere medaljes advers, der har omskriften  NORSK FÖRENING  FOR  FJÆRKRÆAVL  Dens revers har laurbær-krans omkring åpent felt og er 31 mm. Utgitt i sølv , forgylet sølv og bronse
Diam: 40mm… Vekt: 29.0 gr. Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0.   Stempelnr: T140/BLANK   Ref. S&H
 

FORENINGEN • TIL • FJÆRKRÆAVLENS • FREMME • NORGE 1897 i FORGYLET SØLV

FORENINGEN TIL FJÆRKRÆAVLENS  FREMME.

Advers: FÆDRELANDETS VEL  DETS SØNNERS ÆRE. Barhodet kvinne i nasjonaldrakt, sittende på et klippestykke, rekker frem en krans med høyre hand, holder kornnek i venstre arm. Halvkrans av eke- og palmegrener, hvorover landbruksemblemer. På klippestykket (med fordypet skrift) IV, THRONDSEN 1894 Revers: FORENINGEN  TIL JÆRKRÆAVLENS  FREMME  I NORGE på randbord. Innenfor denne en bord med laurbærblader, I feltet, som begrenses av en perlerand, en hane, venstrevendt. Midtfeltet med billedet av hanen er benyttet til en senere medaljes advers, der har omskriften  NORSK FÖRENING  FOR  FJÆRKRÆAVL  Dens revers har laurbær-krans omkring åpent felt og er 31 mm. Utgitt i sølv , forgylet sølv og bronse
Diam: 40mm… Vekt: 29.0 gr. Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0.   Stempelnr: T140/BLANK   Ref. S&H

FORENINGEN • TIL • FJÆRKRÆAVLENS • FREMME • NORGE 1897 i SØLV

FORENINGEN TIL FJÆRKRÆAVLENS  FREMME.

Advers: FÆDRELANDETS VEL  DETS SØNNERS ÆRE. Barhodet kvinne i nasjonaldrakt, sittende på et klippestykke, rekker frem en krans med høyre hand, holder kornnek i venstre arm. Halvkrans av eke- og palmegrener, hvorover landbruksemblemer. På klippestykket (med fordypet skrift) IV, THRONDSEN 1894 Revers: FORENINGEN  TIL JÆRKRÆAVLENS  FREMME  I NORGE på randbord. Innenfor denne en bord med laurbærblader, I feltet, som begrenses av en perlerand, en hane, venstrevendt. Midtfeltet med billedet av hanen er benyttet til en senere medaljes advers, der har omskriften  NORSK FÖRENING  FOR  FJÆRKRÆAVL  Dens revers har laurbær-krans omkring åpent felt og er 31 mm. Utgitt i sølv , forgylet sølv og bronse
Diam: 40mm… Vekt: 27.0 gr. Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0.   Stempelnr: T140/BLANK   Ref. S&H

JEG VIL VÆRGE MIT LAND 1897 i SØLV

JEG VIL VÆRGE MIT LAND 

Bondegutt i nasjonaldrakt med topplue, stående foran bautasten. Han holder en stridsøks i høire hånd og støtter sig med venstre til riksvåbenet. 
Diam: 23 mm. Vekt: 9 gr.  Gravert av: I.Throndsen......
KALITET:01/0  Referanse: S&H

NEDENÆS AMTS LANDHUSHOLDNINGSSELSKAP 1898 i BRONSE

NEDENÆS AMTS LANDHUSHOLDNINGSSELSKAP

Advers: FÆDRELANDETS VEL DETS SØNNERS  ÆRE.. Barhodet kvinne i nasjonaldrakt, sittende på et klippestykke, rekker frem en krans med høyre hand, holder kornnek i venstre arm.Halvkrans av eke- og palmegrener,hvorover landbruksemblemer.På klippestykket (med fordypet skrift) IV. THRONDSEN / 1894.
Revers:  NEDENES . AMTS . LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB I feltet et høyrevendt byggaks. Nedenfor STIFTET 1830 Perlerand…. Kommentar:  Reversomskrift: Nedenæs Amts Landhusholdnings-selskab. Denne er senere forandret til Aust-Agder landbruks-selskap..   
Diam:  43.0mm. Vekt: 31.0 gr. Gravør: Ivar Throndsen….
KVALITET: 01….  Stempelnr:  T93/T160…. Referanse: S&H…  
 
 

LISTER . OG . MANDALS . AMTS . LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB . 1898 i BRONSE

LISTER OG MANDALS AMTS LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB . 

Advers: FÆDRELANDETS VEL – DETS SØNNERS ÆRE ..Barhodet kvinne i nasjonaldrakt, sittende på et klippestykke, rekker frem en krans med høyre hand, holder kornnek i venstre arm. Halvkrans av eke- og palmegrener, hvorover landbruksemblemer. På klippestykket (med fordypet skrift) IV, THRONDSEN / 1894…
Revers: LISTER . OG . MANDALS . AMTS . LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB STIFTET . 25 . JUNI . 1877 på randbord. I feltet, der begrenses av en perlering, krans av kornaks, eke- og palmegrener m. m.Denne medaljen ble utgitt i 1898… 
Reversom skriften er senere forandret til -VEST – AGDER . LANDBRUKSSELSKAP - STIFTET . 25 . JUNI . 1877…
Diam:43mm… Vekt:  31.0 gr.Gravør: Ivar Throndsen…
KVALITET: 0… Stempelnr:  T93/T161.  Referanse: S&H
 

AMTSSKYTTERFESTEN I BUSKERUD SKYTTERSAMLAG 1899 i SØLV

AMTSSKYTTERFESTEN I BUSKERUD SKYTTERSAMLAG

Dette er en deltagermedalje utgitt av Landsskytterstyret i 1899...Betegnelsen på den er : Skyttermedalje - Det frivillige Skyttervesen - III...Advers:  Sittende kvinne, venstrevendt...Revers:   Eike- og laurbærkrans med korslagde gevær...
Diam: 31mm...Vekt: 22 gr....Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0/01...Stempelnr:  T433C/T433C...Ref.S&H

NATIONALTHEATERET 1899 i SØLV

NATIONALTHEATERET MINNEMEDALJE

I anledning Nationaltheaterets åpning 1. september 1899 kom Ivar Throndsen med denne medaljen. Her er Ibsen en del av et trekløver, Ludvig Holberg og Bjørnstjerne Bjørnson Randskriften: CIVIBVS BENE MERITIS GRATIAM RETVLIT PATRIA 
Kommentar:Nasjonalteateret ble oppført av arkitekt Henrik Bull
Diam: 31 mm. Vekt:   12.0 gr.  Gravert av: Ivar Throndsen
KVALITET: 0....Referanse: S&H
 

DELTAKERMEDALJE 1899 i TINN

PRESSENS TIVOLIUGE I CHRITIANIA

Advers: Kvinneskikkelse i lett gevant …Revers: Tivoli restaurantbygning, eike- og granblader… Utgiver: Pressens Tivoliuke… 

Diameter: 35.0mm…Vekt: 19.0 gr…Gravør: Ivar Throndsen…
KVALITET: 1+/Kanthakk… Stempelnr:  T171/T171…Referanse: S&H.       

MINNEMEDALJE 1900 i FORGYLET BRONSE

STORTINGSVETAK OM TEKNISK HØYSKOLE I TRONDHEIM

Minnemedalje i anledning Stortingsvedtak om Teknisk Høyskole i Trondheim 31.5.1900.

Advers: I ovale medaljonger statsråd Vilhelm Andreas Wexelsen og direktør Jensen, brystbilder henholdsvis i trekvart profil mot høyre og i trekvart profil mot venstre. Øverst og nederst laurbærgrener... Revers:   Nidarosdomen, sett fra nordøst Innskrift, advers:   TIDENS MÆND / BYGGER LANDET / WEXELSEN / JENSEN med innskrift :DEN TEKNISKE HØISKOLE 31te MAI 1900...
Info.:Vilhelm Andreas Wexelsen (1849-1909), geistlig og politiker, statsråd i Kirke-departementet 1891-92 og 1898-1903, senere biskop i Trondheim. Overlærer Jens Jenssen (1842-1905),direktør for Trondhjems tekniske læreanstalt 1887-1905... Utgiver: Den Tekniske Høiskole i Trondhjem... 
Diam.: 24.0mm...Vekt: 4.0 gr... Gravør: Ivar Throndsen..
KVALITET: 0/01...  Stempelnr: T192/T192...Referanse: S&H..                          

PRIVATMEDALJE 1900 i BRONSE

FORENINGEN TIL DYRENES BESKYTTELSE
Advers: Bondepike, høyrevendt i en gruppe av husdyr , med innskrift :  VÆR GOD MOD DYRENE... Revers: Tekst, halvkrans av eike , furu og palmegreiner med teksten : Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Christiania...
Utgiver: Foreningen til Dyrenes Beskyttelse...
Diam: 23.0mm. Vekt: 5.0 gr...Gravør: Ivar Throndsen....
KVALITET: 1+   Stempelnr: T185/T185... Referanse: S&H                    

KRAGERØ SANGFORENING 1901 i BRONSE

KRAGERØ SANGFORENING
Advers: I feltet en lyre, omgitt av eke og laurbærkrans. Øverst initialene K.S. Nede ved randen til høyre I. T. 
Revers: Åpen gran- og roslyngkrans. Spiralrand…..
Medaljen er utført for Kragerø Sangforening…... 
Diam: 27mm…Gravør: Ivar Throndsen…
KVALITET: 0/01…. Referanse: S&H…  
 

HØNEFOSS BY 50 ÅR 1902 i SØLV

HØNEFOSS BY 50 ÅR
Advers: Hønefoss våbenskjold med murkrone. Under skjoldet HØNEFOS..
Revers: I feltet øverst til høyre 22DE  APRIL  1852-1902 Til venstre og nederst en halvkrans av gran- og furugrener. Under sammenknytningen I. T. Spiralrand….
Utgitt i anledning av Hønefoss bys 50-års jubileum…. 
Diame: 27.0mm….  Vekt: 7.0 gr…      Gravør: Ivar Throndsen…
KVALITET: 01/0…. Stempelnr:  T221/T221… Referanse: S&H…  
 

BJØRNSTJERNE BJØRNSONS 70 ÅRSDAG 1902 i FORGYLET BRONSE

BJØRNSTJERNE BJØRNSONS 70 ÅRSDAG 
Advers: BJØRNSTJERNE . BJØRNSON .Dikterens brystbillede høyrevendt. Ved perleranden til venstre THRONDSEN. 
Revers: Randbord av ekeblader. I feltet KVIKNE/ØSTERDALEN/1832/8de.DESEMBER / 1902/AULESTAD / GUDBRANDSDALEN. Medaljen er utgitt i anledning av dikterens 70-årsdag…
Diam: 35mm…Vekt: 15 gr.     Gravør: Ivar Throndsen…
KVALITET: 0… Stempelnr:  T230/T230…. Referanse: S&H..
 

FÆDRELANDETS VEL – DETS SØNNERS ÆRE 1905 i SØLV

FÆDRELANDETS VEL DETS SØNNERS ÆRE  
Advers: FÆDRELANDETS VEL – DETS SØNNERS ÆRE. Barhodet kvinne i nasjonaldrakt, sittende på et klippestykke,rekker frem en krans med høyre hånd,holder kornnek i venstre arm.Halvkrans av eke og palmegrener,hvorover landbruksemblemer.På klippe-stykket (med fordypet skrift) IV THRONDSEN / 1894 Revers: DET KONGELIGE SELSKAB FOR NORGES VEL STIFTET 29de DECEMBER 1809 på randbord med kymasjon langs den ytre rand. Innenfor går en bord av ekeløv,kornaks etc. omviklet av bånd øverst og nederst samt på sidene. I midtfeltet Norges kronede riksvåben, der nedentil er omgitt av to sammenbundne ekegrener.. 
Selskapet for Norges Vel har senere gitt de forskjellige landbruksselskaper, som er dets underavdelinger, tillatelse til å anvende denne medal jes advers som motiv på sine belenningsmedaljer. Under Haakon VII blev de to sammenbundne ekegrener fjernet fra reversens midtfelt..
Diam: 43mm… Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0/01…    Referanse: S&H
 

HJEMMKOMSTEN 1905 i BRONSE

HJEMMKOMSTEN 

Advers: Kong Haakon VII Dronning Maud..Kongeparets brystbilde forfra. Revers:Velkomen 25de Novbr.1905 Uoffisiell medalje i anledning av Kong Haakon og Dronning Mauds inntog i Kristiania 25 November 1905 
Diam: 27 mm.  Vekt: 4.0 gr.   Gravør: Ivar Throndsen.
KVAKITET:0.   Stempelnr: T297/T297    Ref: S&H

MINNEMEDALJE FOLKEAVSTENINGEN 1905 i SØLV

FOLKEAVSTENINGEN 

Minnemedalje for Folkeavstemning om oppløsning av unionen med Sverige..Den fant sted 13. august 1905. De stemmeberettigede (kun menn) skulle svare på om de var enige i «den stedfundne Opløsning af Unionen eller ikke». Avstemningstemaet var nøye gjennomtenkt fra den norske regjerings side. Formuleringen understreket det norske standpunkt, som var at unionen allerede var oppløst 7. juni som følge av at kongen hadde avsatt seg selv, ettersom han ikke hadde vært i stand til å skaffe landet en regjering. Fra norsk synspunkt var det viktig at temaet ikke skulle være «ja eller nei til oppløsning av unionen». Det ville bli oppfattet som en innrømmelse til den svenske oppfatning, at unionen fremdeles var gjeldende, siden den ikke kunne oppløses ensidig av den ene part. At den svenske Riksdag ville kreve en folkeavstemning for å få bekreftet at flertallet av det norske folk virkelig ønsket unionsoppløsning, var kjent i Norge etter lekkasjer fra forhandlingene i Riksdagens särskildta utskott. Den norske regjering handlet raskt og klarte å komme svenskene i forkjøpet. 28. juli vedtok Stortinget regjeringens forslag om at folkeavstemningen skulle finne sted. Det var dagen før Sverige offisielt kom med sitt krav om folkeavstemning. Dermed slapp Norge tilsynelatende å bøye seg for et krav utenfra, noe som ville vært følt som et nederlag. Ved å ta initiativet selv, kunne Norge bestemme avstemningstemaet. 368 208 (99,95 %) stemte ja, 184 stemte nei. Det var 85,4 % fremmøte. Alminnelig stemmerett for menn (over 25 år) ble innført i Norge i 1898, men kvinnene fikk ikke stemmerett før i 1913.Til tross for kraftige henstillinger fra kvinnesaks-bevegelsen fikk kvinnene halve befolkningen ikke være med på folkeavstemningen
i 1905. Men de organiserte sin egen aksjon for å tilkjennegi sin tilslutning til unionsoppløsningen, og i løpet av bare to uker samlet de inn 244 765 underskrifter...Minnemedaljen ble utgitt i 1906..
Diam:35.0 mm.Vekt: 16.0 gr.    Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET:0/01.  Stempelnr:   T279/T279   Referanse: S&H

MINNEMEDALJE FOLKEAVSTENINGEN 1905 i ALUMINIUM

FOLKEAVSTENINGEN 
Betegnelse: Folkeavstemningen 12. og 13. november 1905      
Advers: Kongekrone. Revers:  Åpen krans av to bargrener, under en lysende stjerne. Innskrift, advers:FOLKEAFSTEMNINGEN 12TE OG 13DE NOVBR. 1905  / ATTER ET / ENSTEMMIGT / JA / TIL VÆRN FOR / NORGES GRUNDLOV / OG GAMLE / KONGEKRONE Innskrift, revers:  I / TILSLUTNING / TIL / 7DE JUNI / OG / 13DE AUGUST....Den er utgitt i 1906...
Diam: 27.0 mm.  Vekt: 2.0 gr.   Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET: 0/01.   Stempelnr: T298/T298   Referanse: S&H
 

KRONINGEN 1906 i TAMBAK

KRONINGEN

Kroningsmedaljen viser kong Haakon VIIs og dronning Mauds høyrevendte dobbeltportrett. Majestetene bærer begge kroner og kroningskapper. Kong Haakon avbildes med ordenskjedet for St. Olavs orden om halsen. Motivet er omsluttet av omskriften KONG HAAKON VII OG DRONNING MAUD. Baksiden prydes av det norske kongevåpenet, det vil si riksvåpenet omgitt av orden-skjedet for St. Olavs orden, satt på en kronet hermelinskappe. Våpenet har omskriften «KRONINGEN  I TRONDHJEM 22DE  JUNI  1906  ALT  FOR NORGE På toppen har medaljen maje-stetenes kronede dobbeltmonogram. Medalje-båndet er rødt med smale kant-striper i gult og hvitt. Fargene er hentet fra det norske riksvåpenet, som også er kongens våpen. Medaljen er utformet av I.Throndsen etter tegning av Eilif Peterssen. Medaljongen ble produsert ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg,mens mono-grammet ble laget av gullsmedfirmaet Tostrup i Oslo. 
 
Diam: 40.0mm. Vekt: 34.0 gr.  Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0 .   Stempelnr: T285/T285    Referanse: S&H
 

KRONINGEN 1906 i SØLV

KRONINGEN

Kroningsmedaljen viser kong Haakon VIIs og dronning Mauds høyrevendte dobbeltportrett. Majestetene bærer begge kroner og kroningskapper. Kong Haakon avbildes med ordenskjedet for St. Olavs orden om halsen. Motivet er omsluttet av omskriften KONG HAAKON VII OG DRONNING MAUD. Baksiden prydes av det norske kongevåpenet, det vil si riksvåpenet omgitt av orden-skjedet for St. Olavs orden, satt på en kronet hermelinskappe. Våpenet har omskriften KRONINGEN I TRONDHJEM 22DE  JUNI  1906  ALT  FOR NORGE På toppen har medaljen maje-stetenes kronede dobbeltmonogram. Medalje-båndet er rødt med smale kant-striper i gult og hvitt. Fargene er hentet fra det norske riksvåpenet, som også er kongens våpen. Medaljen er utformet av I.Throndsen etter tegning av Eilif Peterssen. Medaljongen ble produsert ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg,mens mono-grammet ble laget av gullsmedfirmaet Tostrup i Oslo. 
 
Diam: 40.0mm. Vekt: 32.0 gr.  Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0 .   Stempelnr: T285/T285    Referanse: S&H

KRONINGEN 1906 i ALUMINIUM

KRONINGEN

Kroningsmedaljen viser kong Haakon VIIs og dronning Mauds høyrevendte dobbeltportrett. Majestetene bærer begge kroner og kroningskapper. Kong Haakon avbildes med ordenskjedet for St. Olavs orden om halsen. Motivet er omsluttet av omskriften KONG HAAKON VII OG DRONNING MAUD. Baksiden prydes av det norske kongevåpenet, det vil si riksvåpenet omgitt av orden-skjedet for St. Olavs orden, satt på en kronet hermelinskappe. Våpenet har omskriften KRONINGEN  I TRONDHJEM 22DE  JUNI  1906  ALT  FOR NORGE På toppen har medaljen maje-stetenes kronede dobbeltmonogram. Medalje-båndet er rødt med smale kant-striper i gult og hvitt. Fargene er hentet fra det norske riksvåpenet, som også er kongens våpen. Medaljen er utformet av I.Throndsen etter tegning av Eilif Peterssen. Medaljongen ble produsert ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg,mens mono-grammet ble laget av gullsmedfirmaet Tostrup i Oslo. 
 
Diam: 40.0mm. Vekt: 17.0 gr.  Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0 .   Stempelnr: T285/T285    Referanse: S&H

KRONINGEN 1906 i SØLV..MINIATYR..19mm

KRONINGEN 

Kroningen i Trondheim 1906 original miniatyr TIL MINDE OM KRONINGEN I TRONDHJEM med gotisk skrift. I feltet Nidarosdomen.
Throndsens private kroningsmedalje 
Diam: 19mm. Vekt: 3 gr.  Gravør: I.Throndsen
Kvalitet:01.   Stempelnr: T286/T286           Referanse: S&H

LANDBRUKSMØTET I KRISTIANIA 1907 i SØLV

LANDBRUKSMØTET I KRISTIANIA 
Advers: Innrammet i en kartouehebord sees en rekke utstillingspaviljonger o. a. anlegg. Til høyre en sittende kvinne i lett gevant; hun rekker frem en laurbærkrans med høyre hand og holder venstre på kartouche-randen. Omkring henne palme- og laurbærgrener, kornaks og frukter. Under hennes fot en innskrift-plakette. Til venstre på kartouchen KRISTIANIA I feltet under kvinnens arm  1907 Nederst til venstre på kartouchen Throndsen. Uten ophøyet rand. 
Revers: Kartouche-randbord. I feltet til venstre en pløyende mann, der hviler høyre hand på plogarmen og har tommene i venstre. Til høyre DET 12te / ALMINDELIGE / NORSKE/ LANDBRUGSM0DE Nederst til h. på kartoucheborden IV. THRONDSEN . F. Uten ophøyet rand…
Diam: 56mm…Vekt: 61.0 gr…Gravør: Ivar Throndsen… 
KVALITET: 0.   Stempelnr: T307/T307.    Referanse: S&H.    
 

PORSGUND ERINDRINGS MEDALJE 1907 i ALUMINIUM

PORSGUND ERINDRINGS MEDALJE
Advers: PORSGRUND I feltet Porsgrunns våbenskjold med mur- krone. På sidene årstallene: 1807 og 1907 Revers:ERINDRlNG OM JUBILEUMS UDSTILLINGEN 20-29 SEPT. 1907 Nedenfor halvkrans av ek og laurbær.Under kransens sammenknytning I. T. Med og uten preget hempe….
Diam: 27mm.   Vekt: 7 gr.   Gravør: Ivar Throndsen…..
KVALITET: 01.   Stempelnr: T312/T312.    Referanse: S&H….
 

NES GAMLE HOVEDKIRKE 1910 i BRONSE

NES GAMLE HOVEDKIRKE

Advers: Kirkeruinen av den gamle kirka..Revers: Den gamle hovedkirke.
Utgiver:  Nes Kirke, Øvre Romerike... 
Diam: 31mm...Vekt:  13.0 gr.   Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 01.   Stempelnr: T355A/T355B.   Referanse: S&H 362

NES NYE HOVEDKIRKE 1910 i BRONSE

NES NYE HOVEDKIRKE

Advers: Kirkeruinen av den gamle kirka..Revers: Den nye hovedkirke....
Utgiver: Nes Kirke, Øvre Romerike... 
Diam: 31mm...Vekt:  13.0 gr.  Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 01.    Stempelnr:  T355B/T355B.  Referanse: S&H 361

NORSK BIAVLSFORENINGS MEDALJE 1911 i BRONS

NORSK BIAVLSFORENINGS 

Advers: Barhodet kvinne i nasjonaldrakt, sittende på et klippestykke, rekker frem en krans med høire hånd, holder kornnek i venstre arm. Revers: Innskrift: Den Norske Biavlsforening på randbord. I feltet bidronning på vokskake.
Foreningen er stiftet i 1884. 
Diam:43mm.... Vekt:  43.0 gr.. Gravet av Ivar Throndsen
KVALITET:0.    Stempelnr: T93/T360     Referanse: S&H

UDSTILLINGEN . I. ARENDAL . 1911 i BRONSE

UDSTILLINGEN  I ARENDAL
Advers: UDSTILLINGEN I ARENDAL 1911. Kvinne, en face. I gevant, sitter på en forhøyning ved bredden av et vann hun holder en fakkel løftet i venstre hand og rekker frem en palmegren med høyre. Omkring henne diverse utstillingsemblemer (for landbruk, fiskeri og industri). I vannet fisk og sjøstjerner.I bakgrunnen landskap med åker,skog og fabrikkbygning. 
Nederst til venstre ved bredden av vannet Throndsen. F. med fordypet skrift. Perlerand. 
Revers: LYS . OG . FRED. OVER. ARBEIDET. På randbord. I feltet og over den nederste del av rand borden en krans av løst ombundne ekeblader og kornaks….
Diam: 43mm.   Vekt: 26g.   Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 1+..noen små kanthakk. Stempelnr: T363/T363    Referanse: S&H
 

JEG VIL VÆRGE MIT LAND 1913 i FORGYLET SØLV

JEG VIL VÆRGE  MIT LAND 
Advers: JEG VIL VÆRGE  MIT LAND Bondegutt i nasjoaldrakt med topplue, stående foran bautasten. Han holder et gevær i høyre hand og støtter sig med venstre til riksvåbenet. På bautastenen (lysende)  drageornament  NORGES  RIGES GRUNDLOV 
EIDSVOLD 17 Mai 1814 med fordypet skrift. I bakgrunnen kystlandskap med bonde-gård, kirke, fyrtårn og sjøstykke med seilbåt. Nedentil i avsnittet IV. Throndsen. 
Revers: Konkav randbord med ekeløv omkring åpen felt…
Denne medalje utdeles av skyttersamlagene for kretsmesterskap….
Diam: 34 mm.  Vekt: 21 gr.   Gravør: I.Throndsen
KVALITET: 0/01.  Stempelnr: T144/T144.    Referanse: S&H

BELØNNINGSMEDALJE UTGITT 1913 i SØLV

FOR LANG OG TRO TJENESTE 
Advers: Sittende kvinne i gevant, venstrevendt, rekker frem en laurbærkrans med høire hånd. Medaljen er stiftet 1888 og utdeles til utmerket anbefalte tjenere der minst i 26 år har tjent på samme sted eller hos samme herskap. Den første utdeling av medaljen fant sted 3. desember 1888. Tildelt: Nikoline Simonsen 1913.
Utgiver: Det Kongelige Selskab for Norges Vel    
Diam: 42.0.  Vekt: 31.0 gr.  Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET: 0/noen flekker.   Stempelnr: T28/T28.     Referanse: S&H
 

STORLOGENS . MØTE . SKIEN . 1914 i BRONSE

STORLOGENS MØTE SKIEN 
Advers: Planiglobium av den vestlige halvkule med blankt tverrbånd, hvori → I.O.G.T.
Revers: STORLOGENS . MØTE .SKIEN . 1914 Omkring konkavt felt, hvori Skiens våbenskjold med murkrone….
Diam: 31mm.  Vekt: 9.0 gr.  Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 1+/01. Stempelnr: T390/T390. Referanse: S&H
 

SKYTTERMEDALJE 1915 i BRONSE

SKYTTERMEDALJE

Advers: Kvinne med vinger...Revers:  Eike og laurbærkrans...Utgiver: Kristiania Skytterlag...Merknad: Merk at dette er 1915 utgaven.
Diam: 29.0mm.  Vekt: 8.0 gr...Gravør: Ivar Throndsen...
KVALITET: 01/0.   Stempelnr: T268/T268A.   Referanse: S&H..                           
    

GRIMSTAD 1816-1916 i ALUMINIUM

GRIMSTAD 1816-1916
Ensidet, utskåret merke: På en krans av gran og ek er lagt et cirkelformet band, hvorpå →GRIMSTAD 1816-1916. Over den øvre del av båndet er atter lagt Grimstad våbenskjold i kartouche med murkrone. Dette merke er festet på et nasjonalfarvet, vatret band, der bæres i en agraff…
Diam: 27x25mm.      Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET: 0.      Referanse: S&H.   
 

BUSKERUD MANNSSANGERFORBUND 1916 i FORGYLET SØLV

BUSKERUD MANNSSANGERFORBUND STEVNE I HAUGESUND 1916

Advers: Kvinne i lett gevant sitter, venstrevendt, på jonisk søylehode. Hun holder en lyre med venstre hand og stryker dens strenger med høyre. Ved hennes føtter noteblad og laurbærgren. I avsnittet I. T. Uten ophøyet rand.
Revers: BUSKERUD  MANDSSANGERFORBUND og feltets innskrift   FORBUNDETS  3die STEVNE I HAUGSUND  PINSEN  1916. 
Kommentar:  Buskerud Mandssangerforbund, som blev stiftet 1914, er siden 1921 tilsluttet det samme år oprettede Norges Landssangerforbund…  
Diam: 31.0mm.   Vekt: 11.0 gr.   Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET: 01/1+.    Stempelnr: T403/T403.   Referanse: S&H…   
 

NORGES IDRIETSFORBUND 1917 i SØLV

NORGES  IDRETSFORBUND 
Advers: Vinget kvinneskikkelse i gevant (Victoria) rekker frem en laurbærkrans med høyre hand og holder venstre mot brystet; under og omkring henne skyer. Ved kanten nederst til venstre B.LARSSON inv.til høyre THRONDSEN  SC. Med fordypet skrift. Uten ophøyet rand.
Revers: Åpen, stilisert laurbærkrans (med åpningen nedad) omkring grunnplanet av et stadion; øverst i dette →NORGES  IDRJETSFORBUND  Uten ophøyct rand.
Medaljen er tegnet av maleren Brynjulf Larsson…..
Diam:31mm…Gravør: Ivar Throndsen…
KVALITET: 0/01.               Referanse: S&H
 

KONGEMØTE i CHRISTIANIA 1917 i FORGYLET BRONSE

KONGEMØTE i CHRISTIANIA 

Advers: Kong Gustaf V av Sverige i midten i halvfigur, en face. han rekker ut hendene til henholdsvis kong Håkon VII av Norge og kong Christian X av Danmark, begge likeledes i halvfigur, i profil mot henholdsvis høyre og venstre. Under de respektive kongene vises deres monogrammer over en femtakket stjerne. De tre kongene synes å stå på en balkong med en kartusj, dekorert med grener av laurbær og palme med teksten..: Kongemøtet i Malmø 1914-HVIS-ILD-SLAAR-OP-MOT-NORDEN-DET-HAANDSLAG-PAA-CHRISTIANIA-SLOT-VIL-LYSE-OVER-JORDEN  -28DE NOVEMBER - 1917....Revers :  De svenske, norske og danske kronede riksvåpen øverst. Krans av eikeblader og palme, nederst Christianias byvåpen under murkrone med teksten..:     LÅTOM-OSS-SKAPA-EN-NY-FÖRENING, EN-FÖRSTÅELSENS,-EN-HJÄRTATS-UNION i midten: TIL-MINDE-OM / KONGEMØTET / I CHRISTIANIA / 28-30-NOVEMBER-1917... Dette møtet var en oppfølgning av trekonge-møtet i Malmø 1914.
Utgiver: Den Kongelige Mynt.
Diam: 40mm.   Vekt: 23gr.   Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET: 01/0.    Stempelnr:  T419/T419     Referanse: S&H      
   

KONGEMØTE i CHRISTIANIA 1917 i SØLV

KONGEMØTE i CHRISTIANIA 

Advers: Kong Gustaf V av Sverige i midten i halvfigur, en face. han rekker ut hendene til henholdsvis kong Håkon VII av Norge og kong Christian X av Danmark, begge likeledes i halvfigur, i profil mot henholdsvis høyre og venstre. Under de respektive kongene vises deres monogrammer over en femtakket stjerne. De tre kongene synes å stå på en balkong med en kartusj, dekorert med grener av laurbær og palme med teksten..: Kongemøtet i Malmø 1914-HVIS-ILD-SLAAR-OP-MOT-NORDEN-DET-HAANDSLAG-PAA-CHRISTIANIA-SLOT-VIL-LYSE-OVER-JORDEN  -28DE NOVEMBER - 1917....Revers :  De svenske, norske og danske kronede riksvåpen øverst. Krans av eikeblader og palme, nederst Christianias byvåpen under murkrone med teksten..:     LÅTOM-OSS-SKAPA-EN-NY-FÖRENING, EN-FÖRSTÅELSENS,-EN-HJÄRTATS-UNION i midten: TIL-MINDE-OM / KONGEMØTET / I CHRISTIANIA / 28-30-NOVEMBER-1917... Dette møtet var en oppfølgning av trekonge-møtet i Malmø 1914.
Utgiver: Den Kongelige Mynt.
Diam: 40mm.   Vekt: 23gr.   Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET: 01/0.    Stempelnr:  T419/T419     Referanse: S&H      

KONGSBERG 300 ÅR 1924 i BRONSE

KONGSBERG 300 ÅR

Jubileumsmedalje modellert og gravert av Ivar Throndsen og preget ved Den Kongelige Mynt etter oppdrag fra Kongsberg kommune i anledning Kongsbergs grunnleggelse 300 år tidligere . Medaljen foreligger også som nypreg, da med inskripsjonen R på kanten.
Advers: I omkretsen CHRISTIAN  IV  HAAKON  VII med korslagt hammer og bergsjern innfelt mellom de to navnene. I feltet motvendte brystbilder av de to konger med innskriften  1624 -1924  over. Med liten skrift nede til høyre ved randen, THRONDSEN. Revers: Stilisert randbord med laurbærblader. Innenfor denne et bånd som øverst ender i sammenrullede fliker. På båndet inskripsjonen  INSIGNIA 
CIVITATIS  KONGSBERGENSIS  IN  NORVEGIA Våpenmerke for byen Kongsberg i Norge. I midtfeltet Kongsbergs byvåpen.
Maks opplag i Sølv: 500 stk. i Bronse: 1000 stk. 
Diam:31mm.  Vekt: 14 gr.    Gravør: I. Throndsen
KVALITET: 01.    Stempelnr: T430/T430.    Referanse: S&H

UTSTILLINGSMEDALJE 1925 i BRONSE

ØSTFOLD HAVEBRUKSFORENINGS UTSTILLING I FREDRIKSTAD
Advers: Sittende kvinne, venstrevendt, med hageredskap… 
Revers:  Krans av hageprodukter… Utgiver: Østfold Hagebruksforening.
Diam.:  45.0mm.  Vekt:  36.0 gr.  Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET: 1+/01. Stempelnr:  T462A/T462A . Referanse: S&H.             
 

BELØNNINGSMEDALJE 1926 i BRONSE

OPLAND BONDE OG SMAABRUKARLAG
Advers: Mann som graver i jorda..Revers: Laurbærbord.
Utgiver:Oppland Bonde og Smaabrukarlag. 
Diam: 43.0 .   Vekt: 27.0 gr.    Gravør : Ivar Thronsen... 
KVALITET: 0.      Stempelnr: T479/T479   Referanse: S&H                 

PERSONMEDALJE 1945 i FORGYLET BRONSE

PERSONMEDALJE

J. G. Conradi - Kristiania Arbeidersamfund Sangforening..Utgiver: Kristiania Arbeidersamfunds Sangforening..Utgitt første gang 1889...Denne er utgitt i 1945... Diam: 31.0mm.    Vekt: 15.0 gr.   Garvør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0.     Stempelnr:   T41/T41.    Referanse: S&H 

DEN KONGLIGE MYNT 1968 i BRONSE

SKYTTERMEDALJE
Advers: Sittende kvinne, venstrevendt…Revers: Eike- og laurbærkrans og korslagde gevær.
DEN KONGLIGE MYNT 1968 ….Skyttermedalje …. Det frivillige Skyttervesen preget med det orginale stemplet fra 1899  men denne er utgitt i 1968…
Merknad :  Agraffer følger. Har vært brukt til forskjellige skytterlag. Medaljen har samme motiv som T180, men med I.T. under motivet…
Diam: 31,5mm.  Vekt:  17.0 gr.        Gravør: Ivar  Throndsen
KVALITET: 01.   Stempelnr:  T433B/T433B.     Referanse: S&H.