17 MAI MEDALJE 1881 i FORGYLET BRONSE

1881 WERGELAND I
I anledning avdukingen av Brynjulf Bergsliens statue av Henrik Wergeland. Det var en stor begivenhet som samlet en stor folkemengde, kanskje mest fordi Bjørnstjerne Bjørnson holdt talen for dagen. Portrettet på denne medaljen er muligens modellert etter Henrik Wergelandsdødsmaske.
Advers: HENRIK WERGELAND , portrett i profil mot høyre.
Revers:  DEN 17. MAI 1881 i eike- og laurbærkrans.Signatur: H.R.BRUUN under hals. Utgivelsespris: 50 øre. 
Diameter: 22mm. Vekt: 3,8 -3,9 gr      Gravør: H.R.Bruun
KVALITET: 01/0     Referanser: Frogn 1 - 1a, JA 1.     K.Kvist.
 

17 MAI MEDALJE 1881 i SØLV

1881 WERGELAND III
Motiv advers: “17. MAI 1881” Henrik Wergeland etter tegning av Jonas Rasch.
Motiv revers: “DEN URT DER GROER JO MEER DEN TRÆDES”. Tre løvetenner som
knopp, blomst og avblomstret. 
Utgiver: P. A.Lie. Variasjoner: Reversens innskrift finnes med og uten komma og anførselstegn.
Diam: 22,5mm. Vekt: 5,3 - 5,5gr
KVALITET: 0.   Referanse: Frogn 2 - 2a.  JA 2.   K.Kvist.

17 MAI MEDALJE 1881 i TINN

1881 WERGELAND V
Advers: HENRIK WERGELAND , portrett i profil mot venstre,1808 1845.
Revers: 17. MAI 1881 i krans. 
Pregested: GullsmedThune. Utgiver: Norsk Annoncebureau.
Opplag: 2000. Utgivelsespris: 1 krone for tinnutgaven. Merknad: Preget uten hempe. 
Diam: 35mm. Vekt: sølv 18,1g, tinn 13,3g.   Gravør:Ernst Hugo Ekvall.
KVALITET:01/0      Referanse: Frogn 3. JA 3.    K.Kvist


17 MAI MEDALJE 1882 i FORSØLVET KOBBERBLIKK

1882 ADGANGSTEGN.
Brakteat utgitt som adgangstegn til festlighetene på Festningsvolden 17. mai. Motiv advers:17. MAI 1882 innenfor opphøyet kant
Utgitt: F.Sølvet Kobberblikk
Diam: 25mm.    Vekt: 2,3g.
KVALITET:01/0        Referanse: Frogn 4. JA 4.  K.Kvist


17 MAI MEDALJE 1883 i MESSINGBLIKK

1883 ADGANGSTEGN
Åttekantet brakteat utgitt som adgangstegn til festlighetene på Festningsvolden 17. mai.
Advers:17 MAI 1883 i eike- og laurbærkrans, blomst mellom endene av kransen.
Utgiver: Kristiania 17. mai-komité. Opplag: 26 673. 
Diam:25mm. Vekt: 1,9g
KVALITET: 01.         Referanse: Frogn 5, JA 5.    K.Kvist.

17 MAI MEDALJE 1889 i FORSØLVET BRONSE

1889 GRUNNLOVEN 75 ÅR II
Første medalje med bilde av Stortingsbygningen og Eidsvoldsbygningen. 
Det var i denne bygningen på Eidsvold at forhandlingene om en norsk grunnlov fant sted i april til mai 1814. Opprinnelig var eiendommen eid av Carsten Anker, som kjøpte den i 1794. I 1851 ble den gitt til den norske stat som nasjonaleiendom. Stortings-bygningen ble tatt i bruk i 1866. Tidligere hadde de folkevalgte møtt i Katedral-skolens auditorium (som idag er oppsatt på Norsk Folkemuseum Bygdøy Oslo). Senere i Universitetets festsal.
Stortinget kostet 200 000 speciedalere,eller 800 000 kr ved omregningen i 1874. 
Advers:17DE MAI 1889,Storingsbygningen.Revers:17DE MAI 1814 Eidsvoldsbygningen Utgiver: Kristiania 17. mai komité. Opplag: 10 000. 
Variasjoner:Skal finnes med buet årstall.
Diam: 23mm. Vekt: 5,8 - 6,2g. Gravør: David Andersen.
KVALITET: 1+/01 (med Patina)     Referanse: Frogn 16 - 16a. JA 16.  K.Kvist.

17 MAI MEDALJE 1884 i FORGYLET BRONSE

RIKSVÅPEN I
Advers: Riksvåpenet innenforeikeløvskrans. Revers: 17 MAI 1814 krans.Signatur: LAUER.Merknad: Denne medaljen og den følgende kan ikke knyttes til et spesielt år. I 1940 mener Th. Frogn at de er preget i 1884, men setter et spørsmålstegn ved dette. Jack Antonsen skriver i sin katalog at den er produsert og antatt utført i 1884. Beklageligvis ble arkivene til L.Chr. Lauer bombet av de allierte under andre verdenskrig, og det er ikke mulig å finne noe dokumentasjon hos fabrikanten. Derimot kan det slås fast at det ikke finnes noen dokumentasjon i Norge som støtter påstanden om at medaljen ble preget eller brukt i 1884. Forsiden på medaljen er modellert etter de norske myntene som var i sirkulasjon fra 1844 til 1902.Ett eksemplar av medaljen finnes påsydd et flagg med unions-merke siden dette merket ble fjernet i 1898, er medaljen i alle fall laget før den tid. I tillegg må man merke seg at 17 mai-komiteen i Kristiania var forsynt med egne medaljer fra 1882, og at de neppe så behovet for noen ekstra medaljer. Det er mulig denne medaljen, og den som følger, bør dateres til årene før 1881. 
Diam: 21mm.   Vekt: 5,4 gr   Gravør: Lauer.
KVALITET:0                         Referanse: Frogn 8. JA 8.  K.Kvist


17 MAI MEDALJE 1885 i MESSINGBLIKK

1885 ADGANGSTEGN
Brakteat utgitt som adgangstegn til festlighetene på Festningsvolden 17. mai. 
Advers: 17 MAI 1885  blomsterornamenter.
Utgiver: Kristiania 17. mai-komité. 
Diameter: 25mm. Vekt: 1,5 - 1,9gr  
KVALITET: 0                   Referanse: Frogn 9.JA 7.   K Kvist.

17 MAI MEDALJE 1886 i MESSING

1886 TROSKAPSEDEN
Etter å ha valgt Christian Frederik til konge 17. mai 1814 holdt eidsvolds-representantene hverandre i hendene og sverget: Enige og Troe indtil Dovre falder.Fortsatt sverger stortingsrepresentantene denne eden når kongen åpner Stortingets forhandlinger.Det er sannsynlig at det er en mynt som e utgangspunkt for det hele. Når Christian Frederik reiste rundt i Norge før Eidsvoldsforsamlingen
delte han ut en god del speciedalere preget av Christian VII i 1788. På denne spesielle mynten finner vi den norske løve omkranset av innskriften:Urokkelig som Dovres høye Fielde staar Norges Sønners Troskab Mod og Vælde. 
Advers:ENIGE OG TRO TIL DOVRE FALDER som skrift i sirkel rundt 17 MAI 1886 lyst opp av en skinnende femtagget stjerne og i laurbærkrans.Blomster i sirkel i fem av medaljens tagger perforert øverst. Revers:Perlerand mot kant.Signatur:I.Throndsen Opplag: 25 000. Variasjoner: Signatur i små ujevne bokstaver (sølv) store jevne bokstaver (andre).
Diameter: 25 x 29mm. Vekt:Sølv 5,1gr andre 4,8-5,5gr.   Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET: 01  Referanser:Frogn 11-11a-11b-11c.Støren & Holst 21. JA 11.K Kvist.

17 MAI MEDALJE 1891 i SØLV

1891 TO GENIER
De to kvinnefigurene er ment som allegoriske representasjoner av forskjellige dygder. Ivar Throndsen skriver selv i sine notater at medaljen viser to genier Betydning: Enigt, forsvar og fred.
Advers:ENIG OG TRO TIL DOVRE FALDER to kvinner på hver side av bok med innskriften NORGES GRUNDLOV 17DE MAI 1814. Nordlys. senkede flagg, riksvåpen og eikeløvskrans. Revers:17DE MAI 1891 stjerne, eikeløvskrans og ring. Signatur: I.T. under våpen. Opplag: 12 000. Variasjoner: Forskjeller finnes på stjernene og antallet stråler
Diam: 24mm. Vekt: Sølv 5,1gr  4,0-4,5g.  Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET:01/0(med patina)    Referanser:Støren og Holst 67.JA 18.K.Kvist.
  

17 MAI MEDALJE 1892 i BRONSE

1892 TO GENIER UTEN ÅRSTALL
En av de aller første medaljene som er preget uten årstall. Samlere har alltid plassert denne i sammenheng med utgaven datert 1892, men det finnes ingen garanti for at den er preget samtidig.Advers:FRIHED OG FÆDRELAND  To kvinner, nordlys, riksvåpen og eikeløvskrans.Revers: 17DE MAI to blomster rundt.
Opplag: Som forrige. 
Diam: 23mm. Vekt: Sølv 4,7gr Andre 4,4 - 4,5gr     Gravør: Ivar Throndsen.
KVALTET: 0        Referanse: Frogn 19A-19B-19C. JA 19  K Kvist. 


17 MAI MEDALJE 1894 i FORGYLET BRONSE

1894 LOV OG FRIHET
Frøken Norge opptrer her i klassisk stil, kun med et flortynt slør over de aller mest intime steder.Kanskje en av seriens mest “vovede” medaljer. Teksten er forøvrig et sitat av Henrik Wergeland.Advers:LOV OG FRIHED-NORGES BEDSTE VÆRN OG FESTE halvnaken frøken Norge sittende med grunnlovstavle, riksvåpen og fane.
Revers:1814 17DE MAI 1894 skinnende stjerne, riksvåpen.Palmekvist, lyng og eikeløv. 
Signatur:THRONDSEN under fanen. Variasjoner:En og to streker under DE i 17DE .
Signatur med lang og kort løper på R. Opplag: 34 400. 
Diam: 23mm. Vekt: Sølv 3,6-4,1g, andre 4,3-5,4g.  Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET:0/01  Referanser:Frogn 21-21a-21b-21c-21d.Støren og Holst 98, JA 21.K Kvist

17 MAI MEDALJE 1895 i SØLV

1895 KVINNE MED BAUTA
Advers:FRIHED SELVSTÆNDIGHED rund 17 mai 1814 på bauta, kvinne ved siden med riksvåpen.Landskap bak.Revers:17 MAI 1895 på tavle, eikeløv- og laurbærkrans. Signatur: THRONDSEN under linje. Opplag: 15 500. 
Variasjoner: Med og uten signatur (den ser ut til å bli slitt av stemplene etterhvert).
Merknad: Finnes på tykk og tynn blankett.
Diam:24mm. Vekt: Sølv 4,6-4,8gr andre 3,9 - 5,5gr   Gravør: I Throndsen
KVALITET: 01  Referanser:Frogn 22-22a-22b-22c-22d.Støren & Holst 110.JA 22. K Kvist

17 MAI MEDALJE 1896 i BRONSE

1896 ROP: LEVE NORGE
Ivar Throndsens favorittmedalje. En enkel symbolikk som han forklarer i sine notater En ung mor, der lærer sin gutt at rope: Leve Norge. Landskapet rundt dem er et skapt landskap som er ment å vise fram to sider ved norsk næringsliv: Fiskeri og jordbruksnæringen.Advers: ROP LEVE NORGE , bunadskledt mor som holder barn. Typisk landskap rundt.Revers: NORIGES GRUNDLOV 1814 17de MAI 1896, bok, tavle, skinnende stjerne og riksvåpen.Sign. THRONDSEN på stein.
Variasjoner: Det finnes sleng og ikke sleng på ermet til moren. Perleringen mot kanten finnes med store og små perler, og med glatt rand. Merknad: Finnes på tykk og tynn blankett. Dette var en meget populær medalje og adversmotivet er brukt på mange ulike medaljer. Noen av dem har bare en krans på reversen, dette er mulige idrettsmedaljer. Opplag: 26 000. 
Diam: 27mm. Vekt:Sølv 6,5-6,7gr. andre: 5,2-6,5gr.    Gravør: Ivar Throndsen. 
KVALITET:01.   Referanser: Frogn 23 - 23a - 23b -23c - 23d, JA 24.  K Kvist

17 MAI MEDALJE 1896 i ALUMINIUM

1896 NORSK LØVE
Teksten på denne medaljen er hentet fra Sønner av Norge. 
Foreningen Norges Velutlyste i 1820 en konkurranse og H. A. Bjerregaard sendte inn denne sangen som sitt bidrag. Den var nasjonalsang fram til den ble avløst av Bjørnstjerne Bjørnsons og Rickard Nordraaks Ja vi elsker i 1864.Advers:BRUDT BLE LENKER BÅND OG TVANG 1814 løve med oppbrudte lenker mellom forpotene, stående på klipper med årstallet. Øks ved siden. Motiv revers:17 MAI 1896 sol over fjelltopper tre og fugl.
Gravør: Th. Martinsen i Tønsberg. Variasjoner: Spissen på øksebladet går helt opp i B i  BRUDT og ca. 1 mm fra B. 
Diam: 25mm.   Vekt: 1,0-1,1g.     Gravør:Th.Martinsen i Tønsberg 
KVALITET:01/0   Referanse: Frogn 24. JA 25. K Kvist.


17 MAI MEDALJE 1899 i ALUMINIUM

1899 IBSEN OG NANSEN
At nettopp disse to skulle komme på 17 mai medalje er vel bare naturlig.Henrik Ibsen (1828-1906) er internasjonalt kjent for sine skuespill.Fridthjof Nansen (1861-1930) er like kjent for sitt humanitære arbeid i Russland i 1920-årene.Men det var nok først og fremst for sine mange reiser i arktiske strøk han fikk plass på denne medaljen. Særlig kjent ble han for skiekspedisjonen over Grønland i 1888 og reisen med Fram i 1893-96.Teksten er av O.P.Monrad.
Advers:DYB SOM IBSEN STÆRK SOM NANSEN BLOMSTER SØG TIL FRIHEDSKRANSEN byster av Ibsen og Nansen mot venstre.Revers: IBSENS VÆRKER på bok, nordlys 17DE MAI 1899 på tavle granbar og eikeløvkrans.
Diam: 23mm. Vekt: Sølv:5,1gr andre 4,7gr      Gravør:Ivar Throndsen
KVALITET:01/0  Referanser:Frogn 28-28a-28b-28c. JA 34  K.Kvist

17 MAI MEDALJE 1901 i ALUMINIUM

PEDER WESSEL TORDENSKIOLD UTEN ÅR
Peder Wessel Tordenskiold (1690-1720) ble admiral i den danske flåte.Han døde i en duell i Tyskland. Han skal ha uttalt dengang ei da han ved noen velrettede sabel-hugg frigjorde seg fra svenske dragoner ved Torrekov i Skåne i mars 1714. Medaljen er laget i anledning avdukingen av Axel Enders Tordenskiold-monument i Oslo.
En utgave som skiller seg i flere henseende fra foregående utgave. Foruten at den ikke er datert med årstall er reversstemplet anderledes. Mest interessant er det likevel at det er brukt to forskjellige adversstempler. Det ene stemplet frambringer et portrett av Tordenskiold i høyt relieff og er signert THRONDSEN.F. Det andre stemplet frambringer et portrett i lavt relieff og er signert THRONDSEN Det er sannsynlig at det først nevnte stempel er det samme som er brukt på utgaven med årstall og at medaljer med dette stempel og revers uten årstall er en hybridutgave av disse to utgavene.
Advers:PEDER WESSEL TORDENSKIOLD tatt fra P. Gemzøes litografi gjengitt i Norsk Portræt-Galleri av Chr. Tønsberg i 1877.
Revers:TRUER VOLD OG FARE FREMTIDS VEI VI MED HELTEN SVARE DENGANG EI 17 MAI. Motiv hentet fra Tordenskiolds hukkert i fektning med en svensk fregat malt av Niels Simonsen i 1847.   Signatur:THRONDSEN og THRONDSEN.F.nede mot høyre.
Diam: 27mm  Vekt:Aluminium 1,1gr  Andre 6,0-6,5gr     Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET: 1+/01        Referanse: Frogn 30b-30C K.Kvist

17 MAI MEDALJE 1901 i FORGYLET BRONSE

PEDER WESSEL TORDENSKIOLD UTEN ÅR
Peder Wessel Tordenskiold (1690-1720) ble admiral i den danske flåte.Han døde i en duell i Tyskland. Han skal ha uttalt dengang ei da han ved noen velrettede sabel-hugg frigjorde seg fra svenske dragoner ved Torrekov i Skåne i mars 1714. Medaljen er laget i anledning avdukingen av Axel Enders Tordenskiold-monument i Oslo.
En utgave som skiller seg i flere henseende fra foregående utgave. Foruten at den ikke er datert med årstall er reversstemplet anderledes. Mest interessant er det likevel at det er brukt to forskjellige adversstempler. Det ene stemplet frambringer et portrett av Tordenskiold i høyt relieff og er signert THRONDSEN.F. Det andre stemplet frambringer et portrett i lavt relieff og er signert THRONDSEN Det er sannsynlig at det først nevnte stempel er det samme som er brukt på utgaven med årstall og at medaljer med dette stempel og revers uten årstall er en hybridutgave av disse to utgavene.
Advers:PEDER WESSEL TORDENSKIOLD tatt fra P. Gemzøes litografi gjengitt i Norsk Portræt-Galleri av Chr. Tønsberg i 1877.
Revers:TRUER VOLD OG FARE FREMTIDS VEI VI MED HELTEN SVARE DENGANG EI 17 MAI. Motiv hentet fra Tordenskiolds hukkert i fektning med en svensk fregat malt av Niels Simonsen i 1847.   Signatur:THRONDSEN og THRONDSEN.F.nede mot høyre.
Diam: 27mm  Vekt:Aluminium 1,1gr  Andre 6,0-6,5gr     Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET:0        Referanse: Frogn 30b-30C K.Kvist

17 MAI MEDALJE 1902 i ALUMINIUM

1902 WERGELANDSPOKALEN 
Etter Henrik Wergelands død fikk Eidsvold formannskap overrakt en pokal fra dikteren.Han hadde fått inngravert en hilsen på pokalen:17 mai pokal en anmindelse til Eidsvoll fra Henrik Wergeland 17/5 1845. I brevet som fulgte pokalen avslutter Wergeland slik:Leve friheden! Gid dens fødselsdag aldrig maa blive glemt paa dens fødested!Throndsen siterer seg selv på adversen, og Henrik Wergeland på reversen.17 mai 1902 falt for øvrig på pinseaften.Det store fanetoget ble derfor innstilt, barnetoget gikk derimot som vanlig. Advers:1814-1902 HURRA FOR 17de MAI! OG FOR’N HENRIK SOM INDSTIFTA DA’N THRONDSEN, barnetog med faner og flagg portrett av Henrik Wergeland. Revers:WERGELANDSPOKALEN GID 17de MAI DEN VELSIGNTE BLANDT DAGE BESTANDIG MÅ SKJØNNERE KOMME TILBAGE Wergelandspokalen.     Signatur: Iv. Throndsen. og THRONDSEN. 
Variasjoner: Små ulikheter på stetten til pokalen. Merknad: Variasjonene ser først og fremst ut til å gjelde for avslagene som er kjent i sølv uten hempe.
Opplag: Forgylt bronse 2005.Aluminium 11 200. 
Diam:27mm. Vekt: Sølv 8,1gr 5,9gr     Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET:1+      Referanser:Frogn 32-32a-32b. JA 39.   K Kvist...


17 MAI MEDALJE 1905 i ALUMINIUM

1905 HEIMDAL
Et ekko av stemningen i 1905! Det er en passende beskrivelse av denne medaljen. Vi ser den norrøne guden Heimdal vekke jæsene før de onde jotnene går til angrep på Åsgård,gudenes hjem. Eller er det kanskje Heimdal som vekker nord-mennene til vakt om norsk suverenitet Grensevakten. 
Throndsen spiller på følelser om at Norge var en helt spesiell nasjon med sterke røtter i norrøn historie - kanskje uten å hevde at svenskene var jotner. Motiv advers:TIL ENIG VAGT OM NORGE Heimdal blåser i Gjallarhorn, norsk fane, står på Bivfrost, stjerneformasjonen Karlsvogna i bakgrunnen. Motiv revers:VI VIL OS ET LAND SOM ER MIT OG DIT 17DE MAI 1905 krans av granbar.Sign: Throndsen under Bivfrost.
Opplag: Forgylt bronse 3465, aluminium 40 000. 
Diam: 27mm. Vekt: Sølv 6,3g, andre6,2 - 6,3g. Gravør: Ivar Throndsen. 
KVALITET: 0.Referanser: Frogn, JA 43 , K Kvist...


17 MAI MEDALJE 1906 i ALUMINIUM

1906 RIKSVÅPEN
Den første medaljen etter at unionen med Sverige ble opphevet sitatet på reversen er av Elias Blix.Advers:ALT FOR NORGE 17DE MAI 1906 riksvåpen.Revers: NO ER DET I NORIG ATTER DAG bonde som pløyer åkeren.
Sign: Throndsen i åker og Throndsen F. Mulig at signaturvariasjonene kun finnes på avslagene. 
Opplag: Forgylt bronse 4000  aluminium 40 000. 
Diam: 27mm. Vekt: Andre 6,3 - 6,5g.    Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET: 01 Referanser: Frogn, JA 45 , K Kvist...


17 MAI MEDALJE 1907 i BRONSE

1907 MOR NORGE
Advers: FOLKETS YRKE LANDETS STYRKE 17DE MAI 1907 kvinne sittende med symboler på landets næringsliv.Revers: Stortingsbygningen. Sign: Advers: I.T. under linje og Revers: Throndsen. Variasjoner:Finnes med og uten I.T.
Opplag: Bronse 29 000, aluminium 14 300. Variasjoner:Finnes med og uten I.T.
Diam:24mm. Vekt: bronse 3,9g.     Gravør: Ivar Throndsen. 
KVALITET: 1+     Referanser: Frogn , JA 46 , K Kvist...


17 MAI MEDALJE 1909 i FORGYLET BRONSE

1909 KONGEFAMILIEN II
Per Sivle er referert på reversen på denne medaljen.Advers: 17. MAI 1814 KONG HAAKON VII DRONNING MAUD 17. MAI 1909 ALT FOR NORGE.
Portretter mot venstre. Revers: VI VIL OS ET LAND SOM ER MIT OG DIT OG IKKE SIN FRIHED MAA BORGE...KRONPRINS OLAV portrett forfra. 
Diam: 29mm. Vekt: 13,4g. 
KVALITET: 01. Referanse: Frogn , JA 50 , K Kvist...


17 MAI MEDALJE 1910 i FORGYLET BRONSE

1910 BJØRNSON OG  NORDRAAK
Advers: 17. MAI 1910, JA VI ELSKER DETTE LANDET BJØRNSTJERNE BJØRNSON HAN SOM GAU OS FÆDRELANDSSANGEN portrett av Bjørnson mot venstre krans rundt. Revers:17 MAI 1814 NORDRAAK ER DØD MEN  TONERNE LEVER RIKARD NORDRAAK HAN SOM GAU OSS FÆDRELANDSSANGENS TONER.
Portrett av Nordraak forfra med krans rundt. 
Diam: 29mm. Vekt: 8,4 - 8,6g. 
KVALITET: 01  Referanse: Frogn , JA 52 , K Kvist...17 MAI MEDALJE 1911 i BRONSE

1911 BJØRNSON OG NORDRAAK
Preget i anledning avdukingen av Nordraakmonumentet som idag står i Henrik Wergelandsvei i Oslo. Monumentet ble laget av Gustav Vigeland. 
Advers: JA VI ELSKER DETTE LANDET. BJØRNSTJERNE BJØRNSON 17DE MAI 1911. 
Portrett av Bjørnstjerne Bjørnson bak kvinne med flagg. Motiv revers:RICHARD NORDRAAK monument av Gustav Vigeland. Notene til Ja vi elsker rundt. 
Sign: Iv. Throndsen til høyre på Advers og I.T. under på Revers. 
Opplag: Bronse og aluminium 25 000. 
Diam: 27mm. Vekt: Sølv 5,8g, andre 5,7 - 5,9g.  Gravør: Ivar Throndsen.
KVALITET: 0   Referanser: Frogn , JA 55 , K Kvist...


17 MAI MEDALJE 1911 i FORGYLET BRONSE

1911 KRONPRINS OLAV
Advers: KRONPRINS OLAV 1814 17DE MAI 1911.Portrett av Olav forfra.Revers: HVAD NORGE VAR DET SKAL DET ATTER VORDE PAA BØLGE OG I FOLKERANG  med krans rundt. Variasjoner: I følge Frogn skal denne medaljen forekomme uten årstallet 1911.
Diameter: 28, 5mm. Vekt: 8,3 - 8,6g. 
KVALITET:01     Referanse: Frogn, JA 54...K Kvist..

17 MAI MEDALJE 1912 i FORGYLET BRONSE

1912 MICHELSEN OG STANG
Christian Michelsen (1857-1925) og Oberst Georg Stang (1858-1907) var begge sentrale skikkelser under unionsoppløsningen. Oberst Stang var ansvarlig for den kjeden av festninger som ble oppført mot grensen til Sverige.Dette gjorde ham svært populær i kretser som ville oppløse unionen. 
I 1905 var han kommandant ved Oscarsborg festning men i årene 1900-1903 var han forsvarsminister.  Michelsen var statsminister i 1905 og sikret vedtaket om opp-løsning av unionen i Stortinget 7. juni 1905. Han la senere sin prestisje i å vinne folkeavstemningen om kongedømmet.Advers:STATSMINISTER CHR. MICHELSEN 17 MAI 1912 portrett forfra.Revers:OBERST GEORG STANG 17. MAI 1814 portrett forfra. Merknad: På bakgrunn av Th. Frogns notater i sin egen katalog, kan det virke som om medaljen er laget av Thorvald Olsen i Bergen. Den har likevel lite til felles med andre medaljer eller portretter vi kjenner fra denne mestergravøren, den er rett og slett for dårlig laget. På den annen side reklamerer D. Lindsæth det for en 17. mai-medalje i Bergens Tidende 13. mai 1912. Det er sjeldent det blir reklamert for 17. mai-medaljer i Bergen, byen hadde en større forkjærlighet
for Maiblomsten som dekorasjon, og det er lite trolig at det i 1912 var to ulike medaljer i salg. Denne medaljen kan legges til Bergen utelukkende fordi den har portrett av Michelsen på adversen, han er knyttet til Bergen, og fordi medaljen ikke nevnes i kildene for andre større byer. Samtidig må man være åpen for at medaljen kan ha vært laget i utlandet for salg i ulike byer.
Diam: 24mm. Vekt: 4,1g. 
KVALITET: 1.    Referanse: Frogn , JA 57...K Kvist..

17 MAI MEDALJE 1913 i FORGYLET BRONSE

1913 IDRETT
Teksten på adversen er en oversettelse av Ludus propatria den internasjonale idrettsbevegelsens motto. Reversen er det Henrik Ibsen som er sitert.
Advers:IDRÆT FOR FÆDRELANDET Myrons diskoskaster.Revers: MINDERS HÆRVAGT
SEJERSTÆRK VOGT OG VÆRG OM FOLKETS VIRKE H. IBSEN 17DE MAI 1913  riksvåpen over korslagte geværer og eikeløv. Signatur: THRONDSEN.F. 
Diam: 27mm. Vekt: Sølv 7g, andre 6,3g.      Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 01      Referanser: Frogn JA 59..K Kvist..

17 MAI MEDALJE 1914 i ALUMINIUM

1914 CHRISTIAN FREDERIK OG HAAKON VII
Den første medaljen i en lang rekke for å feire 100-års jubileet til Grunnloven. Christian Frederik ble valgt til konge 17.mai 1814 men måtte forlate tronen allerede 10 oktober samme år.Han reiste til Danmark hvor han var konge mellom 1839 og 1848. Kong Haakon VII ble kronet i 1906 og var konge fram til sin død i 1957. På reversen finner vi Werner Christie 1778-1849 og C.M.Falsen 1782-1830 var begge sentrale personligheter under utformingen av Grunnloven i 1814.Falsens motto under arbeidet var frihed, lighed og eiendom han var sterkt inspirert av den amerikanske grunnloven.Christie var også inspirert av utenlandske forbilder særlig Frankrike og USA. Etter sin død ble Christie æret med den første statue som ble satt opp i Norge utført av Borch.Advers:CHRISTIAN FREDERIK HAAKON VII portrett av kongene mot venstre.Revers:ENIG OG TRO TIL DOVRE FALDER FALSEN CHRISTIE portretter Eidsvolds-bygningen Sign: THRONDSEN.F. på Haakons ordensbånd. 
Diam: 31mm. Vekt: Andre: 8,7-9,3g.           Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0.          Referanser: Frogn 51, JA 61. K Kvist.....

17 MAI MEDALJE 1914 i FORGYLET BRONSE

1914 CHRISTIAN FREDERIK OG HAAKON VII
Den første medaljen i en lang rekke for å feire 100-års jubileet til Grunnloven. Christian Frederik ble valgt til konge 17.mai 1814 men måtte forlate tronen allerede 10 oktober samme år.Han reiste til Danmark hvor han var konge mellom 1839 og 1848. Kong Haakon VII ble kronet i 1906 og var konge fram til sin død i 1957. På reversen finner vi Werner Christie 1778-1849 og C.M.Falsen 1782-1830 var begge sentrale personligheter under utformingen av Grunnloven i 1814.Falsens motto under arbeidet var frihed, lighed og eiendom han var sterkt inspirert av den amerikanske grunnloven.Christie var også inspirert av utenlandske forbilder særlig Frankrike og USA. Etter sin død ble Christie æret med den første statue som ble satt opp i Norge utført av Borch.Advers:CHRISTIAN FREDERIK HAAKON VII portrett av kongene mot venstre.Revers:ENIG OG TRO TIL DOVRE FALDER FALSEN CHRISTIE portretter Eidsvolds-bygningen Sign: THRONDSEN.F. på Haakons ordensbånd. 
Diam: 31mm. Vekt: Andre: 8,7-9,3g.           Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0.          Referanser: Frogn 51, JA 61. K Kvist.....

17 MAI MEDALJE 1914 i BRONSE

1914 CHRISTIAN FREDERIK OG HAAKON VII
Den første medaljen i en lang rekke for å feire 100-års jubileet til Grunnloven. Christian Frederik ble valgt til konge 17.mai 1814 men måtte forlate tronen allerede 10 oktober samme år.Han reiste til Danmark hvor han var konge mellom 1839 og 1848. Kong Haakon VII ble kronet i 1906 og var konge fram til sin død i 1957. På reversen finner vi Werner Christie 1778-1849 og C.M.Falsen 1782-1830 var begge sentrale personligheter under utformingen av Grunnloven i 1814.Falsens motto under arbeidet var frihed, lighed og eiendom han var sterkt inspirert av den amerikanske grunnloven.Christie var også inspirert av utenlandske forbilder særlig Frankrike og USA. Etter sin død ble Christie æret med den første statue som ble satt opp i Norge utført av Borch.Advers:CHRISTIAN FREDERIK HAAKON VII portrett av kongene mot venstre.Revers:ENIG OG TRO TIL DOVRE FALDER FALSEN CHRISTIE portretter Eidsvolds-bygningen Sign: THRONDSEN.F. på Haakons ordensbånd. 
Diam: 31mm. Vekt: Andre: 8,7-9,3g.           Gravør: Ivar Throndsen
KVALITET: 0.          Referanser: Frogn 51, JA 61. K Kvist.....

17 MAI MEDALJE 1914 i FORGYLET BRONSE

1914 EIDSVOLDSBYGNINGEN I 
Advers: EIDSVOLD 17DE MAI 1814 - 1914, Eidsvoldsbygningen. Revers: NORGES 100 AARIGE GRUNNLOVSJUBILEUM 1814 CHRISTIE-FALSEN 1914 MICHELEN-BERNER- LØVLAND. Variasjoner: Finnes med 3 og 4 antenner på bygningen, dessuten med utbredt flagg.
Diameter: 29mm. Vekt: 7,4g. 
KVALITET: 0...          Referanse: Frogn 57, JA 66,K Kvist 
Denne har 4 antenner på taket

17 MAI MEDLAJE 1914 i FORGYLET BRONSE

1914 EIDSVOLDSBYGNINGEN I 
Advers: EIDSVOLD 17DE MAI 1814 - 1914, Eidsvoldsbygningen. Revers: NORGES 100 AARIGE GRUNNLOVSJUBILEUM 1814 CHRISTIE-FALSEN 1914 MICHELEN-BERNER- LØVLAND. Variasjoner: Finnes med 3 og 4 antenner på bygningen, dessuten med utbredt flagg.
Diameter: 29mm. Vekt: 7,4g. 
KVALITET: 0...          Referanse: Frogn 57, JA 66,K Kvist 
Denne har 3 antenner på taket

17 MAI MEDALJE 1914 i FORGYLET BRONSE
GRUNNLOVSFADER
FALSEN I
Denne medaljen ble produsert allerede i 1904, men ikke brukt på det tidspunktet. I
1914 ble en del gjennomhullet og sydd på små flagg, som man så kunne bære på seg. Motiv advers: "GRUNNLOVENS FADER", portrett av Christian Magnus Falsen i profil mot høyre. Motiv revers:"CHRISTIAN MAGNUS FALSEN 17 MAI 1814", eikeblad og eikenøtter. Gravør: H. R.Bruun. Signatur: H.R.BRUUN på advers. Diameter: 28mm. Vekt: 7,5 - 8g. Variasjoner: Det finnes to typer hull på denne medaljen. Et stort for å feste en agraff (se neste nummer), og et lite for å sy på flagg. Det finnes to typer flagg…KVALITET: 0 Referanser: Frogn 53 - 53a- 53b, Støren og
Holst fig. 15 a og b..K.Kvist…..

17 MAI MEDALJE 1914 i FORGYLET BRONSE
1914 PRESIDENT CHRISTIE
Motiv advers: "ALT FOR NORGE
17. MAI 1814", Stortinget og
riksvåpenet. Motiv revers:
"PRESIDENT CHRISTIE 17. MAI
1814". Signatur: J. CHR. LAUER.
Diameter: 27mm. Vekt: 10,5g.
Referanse: Frogn 56, JA 65 , K Kvist....KVALITET: 0....Gravør: J. Chr. Lauer.

17 MAI MEDALJE 1914 i BRONSE
1914 EIDSVOLDSBYGNINGEN II
Medaljen er utgitt til 17. mai-feiringen i
Minnesota i de folkerike byene St. Paul og
Minneapolis. Motiv advers: "EIDSVOLD
NORGE 17DE MAI, 1814",
Eidsvoldsbygningen. Motiv revers:
"UNITED STATES OF AMERICA MAY
17TH 1914", den amerikanske ørn over
Norges riksvåpen, amerikansk og norsk
flagg. Diameter: 24mm. Referanser: Frogn 57B...K Kvist...KVALITET: 0

17 MAI MEDALJE 1915 i FORGYLET BRONSE
1915 CHRISTIAN MICHELSEN
Motiv advers: "CHRISTIAN
MICHELSEN", portrett mot høyre.
Motiv revers: "IDAG SKAL INGEN
NORDMANN FINDES SOM EI MED
TAK HANS DAAD VIL MINDES
17DE MAI 1915", Michelsen i liten
seilbåt på opprørt hav.... Signatur: Iv.
THRONDSEN til venstre på advers.
Diameter: 27mm. Vekt: Andre 6,2 - 6,4g. Merknader: Finnes i avslag i sølv uten hempe.
Referanser: Frogn 58 - 58a - 58b, Støren og Holst 410, JA 67 , K Kvist....KVALITET: 0.....Gravør: Ivar Throndsen..

, Michelsen i liten
seilb

17 MAI MEDALJE 1916 i BRONSE
1916 FEDRELANDET
Sitatet er fra Elias Blix. Motiv
advers: "LÆR AT ELSKE OG
VÆRGE DIT LAND", kvinne
og barn, riksvåpen. Motiv
revers: "GUD SIGNE VAART
DYRE FEDRELAND OG LAT
DET SOM HAGEN BLØMA
17DE MAI 1916", eikeløvs- og
laurbærkrans. Signatur:
THRONDSEN under på advers.
Diameter: 31mm. Vekt: Andre: 9,0 - 9,8g. Variasjoner: Finnes med liten og stor signatur.
Referanser: Frogn 60 - 60a, Støren og Holst 416, JA 69..K Kvist...KVALITET: 0

17 MAI MEDALJE 1917 i FORGYLET BRONSE
1917 RIKSVÅPEN
Denne medaljen er, som med så
mange andre av medaljene fra disse
årene, solgt til inntekt for sjømennene.
Motiv advers: "ENIGHED GIR
STYRKE DEN ER SOM RINGEN
OM LANSEN DEN FORUDEN ER
KRAFTEN INGEN", riksvåpen.
Motiv revers: "17DE MAI 1917",
eikeløvs- og laurbærkrans. Diameter:
27mm. Vekt: Andre 5,6 - 6,6g. Referanser: Frogn 61 - 61a - 61b, Støren og Holst 429, JA 70 , K Kvist...KVALITET: 0

17 MAI MEDALJE 1917 i FORGYLET ALUMINIUM
1917 RIKSVÅPEN
Denne medaljen er, som med så
mange andre av medaljene fra disse
årene, solgt til inntekt for sjømennene.
Motiv advers: "ENIGHED GIR
STYRKE DEN ER SOM RINGEN
OM LANSEN DEN FORUDEN ER
KRAFTEN INGEN", riksvåpen.
Motiv revers: "17DE MAI 1917",
eikeløvs- og laurbærkrans. Diameter:
27mm. Vekt: Andre 5,6 - 6,6g. Referanser: Frogn 61 - 61a - 61b, Støren og Holst 429, JA 70 , K Kvist...KVALITET: 01

17 MAI MEDALJE 1919 i FORGYLET BRONSE
1919 FEDRELANDET
Motiv advers: "DIT FÆDRELAND
ALTID ER STORT NOK FOR DIG
BLIV DU BARE STOR NOK FOR
FÆDRENELANDET!", kvinne og
barn, riksvåpen. Motiv revers:
"NORSKE MAND I HUS OG HYTTE
TAK DIN STORE GUD LANDET
VILDE HAN BESKYTTE SKJØNDT
DET MØRKT SAA UD", "1914-
1918", "17DE MAI 1919", Eidsvoldsbygningen og riksvåpenet. Signatur: I.T. Diameter:
27mm. Vekt: Andre 6,0 - 6,4g. Referanser: Frogn 62 - 62a - 62b, Støren og Holst 446, JA 71 , K Kvist....
KVALITET: 0....Gravør: Ivar Throndsen

17 MAI MEDALJE 1919 i BRONSE
1919 FEDRELANDET
Motiv advers: "DIT FÆDRELAND
ALTID ER STORT NOK FOR DIG
BLIV DU BARE STOR NOK FOR
FÆDRENELANDET!", kvinne og
barn, riksvåpen. Motiv revers:
"NORSKE MAND I HUS OG HYTTE
TAK DIN STORE GUD LANDET
VILDE HAN BESKYTTE SKJØNDT
DET MØRKT SAA UD", "1914-
1918", "17DE MAI 1919", Eidsvoldsbygningen og riksvåpenet. Signatur: I.T. Diameter:
27mm. Vekt: Andre 6,0 - 6,4g. Referanser: Frogn 62 - 62a - 62b, Støren og Holst 446, JA 71 , K Kvist....
KVALITET: 0/01....Gravør: Ivar Throndsen

17 MAI MEDALJE 1923 i ALUMINIUM
1923 NORSK IDRETT I
Motiv advers: "17. MAI", Myrons
diskoskaster. Motiv revers: "FOR
NORGES IDRÆT". Diameter: 25mm.
Referanse: Frogn 67, JA 104 , K Kvist.... KVALITET: 0....Gravør: Halfdan
Rui.

17 MAI MEDALJE 1931 i ALUMINIUM
1931 KRONPRINSPARET
En medalje som ble laget for Vest-
Opplands Friidrettskrets i 1931. Medaljen
ble også preget i 1932. Motiv advers:
"MÄRTA OLAV", på bånd. Portretter av
Olav og Märta, rose bak. Motiv revers:
"17. MAI VELSIGNET BLANDT DAGE
DER ALTID SKJØNNERE VENDER
TILBAGE", norsk flagg. Signatur: H. RUI....Diameter: 25mm... Variasjoner: Skal finnes med signauren H. Rui
...Utgitt: 2000... Referanse:
Frogn 66 - 66a, JA 75..K Kvist...Gravør: H.Rui....KVALITET: 1+

17 MAI MEDALJE 1945 i BRONSE
1945 HAAKON VII
Motiv advers: "HAAKON VII NORGE KONGE", portrett mot venstre. Motiv revers: "17. MAI 1945", monogram av H7 og V. Gravør: Halfdan Rui. Signatur: H.RUI. Diameter: 27mm.
Opplag: Forgylt bronse: 2257, bronse 1300. Gravør: Halfdan Rui..KVALITET: 0… Referanse: JA 78…K.Kvist

17 MAI MEDALJE 1946 i ZINK Type I
1946 NASJONALHJELPEN I
De tre følgende medaljene er utgitt av Nasjonalhjelpen og inntektene skulle gå til sjøfolkenes
velferd. Motiv advers: "NASJONALHJELPEN TIL FRIHEDSKAMPENS OFRE", anker i
hjerte. Motiv revers: "VÅR SJØMANNSSTAND EN HEDER FOR SITT LAND 17. MAI
1946". Pregested: Otto Torjussen i Oslo. Utgiver: Nasjonalhjelpen. Utgitt totalt type I,II,III : 300 000 STK
Referanse: JA 79...K Kvist...KVALITET: 01..

17 MAI MEDALJE 1946 i ZINK Type II.
1946 NASJONALHJELPEN II
Motiv advers: "NASJONALHJELPEN", anker i hjerte. Motiv revers: "VÅR
SJØMANNSSTAND EN HEDER FOR SITT LAND 17. MAI 1946". Merknad: Denne
medaljen skiller seg , ved at den har små typer i omskriften og femtaggede stjerner...KVALITE: 01

17 MAI MEDALJE 1946 i ZINK Type III
1946 NASJONALHJELPEN III
Motiv advers: "NASJONALHJELPEN", anker i hjerte. Motiv revers: "VÅR
SJØMANNSSTAND EN HEDER FOR SITT LAND 17. MAI 1946". Merknad: Store typer i
omskriften på adversen og firetaggede stjerner..

17 MAI MEDALJE 1948 i ALUMINIUM
1948 JA VI ELSKER I
Motiv advers: "17DE MAI 1948 JA,
VI ELSKER DETTE LANDET.",
korslagte flagg. Motiv revers: "JEG
VIL VERGE MIT LAND JEG VIL
BYGGE MIT LAND", krans av
klokkeblomster. Diameter: 26mm.
Merknad: Tidligere er denne medaljen
tillagt H. Rui. Det finnes ikke spor av
denne i opptegnelsene etter H. Rui.
Referanse: JA 81 , K Kvist...KVALITET: 0

17 MAI MEDALJE 1958 i MESSING
1958 KONG OLAV V
I anledning den nye kongen - Olav V.
Motiv advers: "OLAV V NORGES
KONGE", portrett av Olav V. Motiv
revers: "ALT FOR NORGE 17. MAI
1958", Norges kongekrone. Signatur: Ø.H.
Diameter: 28mm. Produsent: Den
kongelige Mynt. Referanse: JA 83..K Kvist..Gravør:
Øivind Hansen...KVALITET: 01/1+

17 MAI MEDALJE 1989 i NYSØLV
1989 FOLKETOGET
Medaljen gjaldt som inngangstegn til Brostensballet på Frithjof Nansens plass i Oslo. Motiv
advers: Folketog på Karl Johan. Motiv revers: "17. MAI 1989"...Utgitt:50000 Referanse: JA 85...K Kvist...Gravør: Kari Rolfsen....KVALITET: 0