ROALD AMUNDSEN 1911 i BRONSE

Roald Amundsen 1911.. Preget i Tyskland, visstnok brukt som 17. mai-medalje i 1912..KVALITET: 01..Gravør: Ukjent..

MINNEMEDALJE OSCAR MATHISEN 1913 i BRONSE

Oscar Mathisen verdensmester på skøyter...preget for å minnes hans verdensmesterskap...Preget i Tyskland, og skal ha blitt brukt som 17. mai-medalje....KVALITET: 01/Myntglans...Gravør: Ukjent

ERINDRINGS MEDALJE DEN NORSKE AMERIKA LINIE 1913 i FORGYLET BRONSE

DEN NORSKE AMERIKA LINIE
Erindring om festen i sjømands-kirken i
Brooklyn New York 1913...
KVALITET: 0 ...
Gravør:Ukjent

N.R.D.F.1913 i SØLV

Medalje utgitt til Norsk Rase Due Forbund Jubileum i 1913 i Kristiania….Diam: 45mm….KVALITE: 1+/01….Gravør: Ukjent…

TREKONGEMØTET 1914 i BRONSE

Minnemedalje utgitt til Trekongemøtet møte i Malmö 18.–19. des. 1914 mellom de tre skandinaviske kongene Gustav 5, Haakon 7 og Christian 10. Det ble innledningen til en felles nordisk nøytralitets- og varebyttepolitikk under den første verdenskrig og ble fulgt av et nytt trekongemøte i Oslo i november 1917...KVALITET: 01/1+
Gravør:Ukjent

NORSKE UTVANDRING 100-ÅRS JUB.1925 i SØLV

NORSKE UTVANDRING 100-ÅRS JUB.1925
Advers: Et vikingskip med innskriften AUTHORIZED BY CONGRESS OF THE UNITED STATES OF AMERICA over og A»D«1000 angitt nederst. Med liten skrift til venstre i feltet PUS FRASER. Revers: Øverst i omkretsen NORSE AMERICAN CENTENNAL. I feltet en viking i helfigur med et vikingskip i bakgrunnen. Årstallene 1825 og 1925 angitt på henholdsvis venstre og høyre side av figuren. Medalje er preget i USA til minne om 100-års jubileet for den organiserte norske utvandringen til Amerika. Finnes i tykk og tynn blankett
Sølv
Diam:30mm.
Kvalitet:01/0
Gravør:Ukjent

LILLEHAMMERS 100-ÅRS JUB.1927 i BRONSE

Advers: Lillehammer 1827-1927 omgir byvåpene
Revers: Garmo kirke marihaugen..sign.H.Rui
Diam:27mm…Gravør:H.Rui….KVALITET: 01

LATHAM-MEDALJE 1928 i BRONSE


Jakten på Roald Amundsen og flyet Latham i 1928.Sommeren 1928 var Jens Julius Øien los med panser-
skipet Tordenskjold under dets etter- søkning etter Roald Amundsen og flyet Latham.Jeg er usikker på
om den franske minnemedaljen som her er avbildet ble gitt deltakerne ( 30 stk.) av søket eller om den var laget
for flyturen til Amundsen og Guilbaud som skulle være et søk etter den italienske Nobile ekspedisjonen
som tidligere var forsvunnet.....Diam.: 50 mm..Vekt: 53 gr...KVALITET: 0...Gravør: A.Rivet...Antatt utgitt: 30 stk..

OLAV og MARTHA FORLOVELSE 1929 i BRONSE

Medalje modellert av Svante Nilsson og utgitt av CC Sporrong & CO i anIedning kronprinsparets bryllup. Medaljen finnes også som nypreg fra 1978, da med NYPREGING 1978 angitt på kanten. ADVERS: Brystbilder av kronprinsesse Martha og kronprins Olav med omskriften OLAV MARTHA. Med liten skrift under portrettene, SVANTE NILSSON. REVERS: I omkretsen • TIL • ERINDRING • OM • FORMÆLINGEN • DEN • 21 :DE • MARS • 1929. I feltet det norske og det svenske riksvåpen med kongekrone over. Under riksvåpnene to sammenholdne hender; et symbol på harmoni hentet fra antikken….Diam: 55mm….KVALITET: 0…..Gravør:Svante Nilsson….. Referanse:T.Z.T.

ØSTFOLDUTSTILLINGEN 1930 i FORGYLET BRONSE

Medalje preget til Østfoldutstillingen i Sarpsborg 1930
Det må ha vært en betydelig utstilling den gangen.
Det var Arne Pedersen som var arkitekten bak Østfoldutstillingen. En industri- og næringslivsutstilling som ble holdt sommeren 1930 i Sarpsborg. Borregaard var en sentral aktør her. Bl.a. stilte bedriften til disposisjon arealer like utenfor fabrikkområdet, materialer til de provisoriske bygningene, og altså sin arkitekt Arne Pedersen. I utstillingsbygningene ble den nye stil konsekvent gjennomført med luftige og dristige konstruksjoner. Ikke minst gjelder dette restaurantbygningen i en svært tidstypisk funkisstil. Den lå med ryggen mot Kulåsparken og vendt ut mot festplassen som et sterkt og kraftfullt fondmotiv. Den var malt i funksjonalismens favorittfarge som var hvit.
Arne Pedersen var også arkitekten bak mye av byens bebyggelse.Folkets Hus,Sarpsborg Papp,Mødrehjemmet og borettslaget i Storgata for å nevne noen...Advers: I omkretsen • OLAV • DEN • HELLIGE • NORGES • KONGE + 1030 •. I feltet Olav den hellige i helfigur med rustning, kappe, hjelm, sverd og øks, stående med høyre fot på en opphøyning av sten (Olavstatuen på Sarpsborg Torv). Med liten skrift nederst til venstre, H. RUl F. Revers: I omkretsen * 0STFOLDUTSTILL1NGEN • SARPSBORG • 1930 * med Sarpsborgs byvåpen nederst som del av omkretsen. I feltet Sarpsborgbroen over Sarpsfossen....KVALITET: 0
Gravør: H.Rui.

ØSTFOLDUTSTILLINGEN 1930 i FORGSØLVET BRONSE

Medalje preget til Østfoldutstillingen i Sarpsborg 1930
Det må ha vært en betydelig utstilling den gangen.
Det var Arne Pedersen som var arkitekten bak Østfoldutstillingen. En industri- og næringslivsutstilling som ble holdt sommeren 1930 i Sarpsborg. Borregaard var en sentral aktør her. Bl.a. stilte bedriften til disposisjon arealer like utenfor fabrikkområdet, materialer til de provisoriske bygningene, og altså sin arkitekt Arne Pedersen. I utstillingsbygningene ble den nye stil konsekvent gjennomført med luftige og dristige konstruksjoner. Ikke minst gjelder dette restaurantbygningen i en svært tidstypisk funkisstil. Den lå med ryggen mot Kulåsparken og vendt ut mot festplassen som et sterkt og kraftfullt fondmotiv. Den var malt i funksjonalismens favorittfarge som var hvit.
Arne Pedersen var også arkitekten bak mye av byens bebyggelse.Folkets Hus,Sarpsborg Papp,Mødrehjemmet og borettslaget i Storgata for å nevne noen...Advers: I omkretsen • OLAV • DEN • HELLIGE • NORGES • KONGE + 1030 •. I feltet Olav den hellige i helfigur med rustning, kappe, hjelm, sverd og øks, stående med høyre fot på en opphøyning av sten (Olavstatuen på Sarpsborg Torv). Med liten skrift nederst til venstre, H. RUl F. Revers: I omkretsen * 0STFOLDUTSTILL1NGEN • SARPSBORG • 1930 * med Sarpsborgs byvåpen nederst som del av omkretsen. I feltet Sarpsborgbroen over Sarpsfossen....KVALITET: 0
Gravør: H.Rui.

MINNEMEDALJE OLAVS MINNE 1030 - 1930 i SØLV

OLAVS MINNE 1030
Medaljen ble utgitt av Den Historiske
Utstilling, Trondheim 1930 i anledning
900-års jubileet for slaget ved Stiklestad.
Den ble slått fortløpende ved selve
minneutstillingen i Trondheimiim som for
anledningen var omdøpt til Nidaros.
De to første eksemplarer ble overrakt
kong Haakon og kronprins Olav.
Medaljen finnes i to varianter, med og
uten opphøyet kant...Denne er uten opphøyet kant...KVALITET: 01
Gravør: Edvard Eriksen

OSLO OG OMEGNS KANINAVLSFORENING 1933

Advers: I omkretsen • OSLO OG OMEGNS KANINAVLSFORENING • /STIFTET1908 på bred bred randbord. I feltet en kanin med innskriften H. Rui under. Revers: Innenfor stilisert blomsterkrans innskriften JUBILEUMS/ UTSTILLINGEN / • 1933 • med stjerne över og under, jbileumsmedalje modellert og gravert av H. Rui i förbindelse med angitte utstilling. Diam.: 29 mm…KVALITET: 0…Gravør: H.Rui….

DET KGL.NORSKE VITENSKAPSSELSKAP 1942 i FORGYLET TAMBAK

Laget for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab...Maurits Chr. Hansen 1942 ......Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ble grunnlagt i 1760 av biskop Johan Ernst Gunnerus (1718-1773), Gerhard Schønning (1722-1780) og Peter Friderich Suhm (1728-1798). DKNVS var det første norske lærde selskap og var åpent for alle som var opptatt av vitenskap. Kontingenten var 10 riksdaler eller donasjon av to bøker til selskabets bibliotek. Særlig fortjente vitenskapsmenn kunne velges inn som medlemmer på bakgrunn av deres vitenskapelige meritter. Mange av disse medlemmene finner vi igjen på minnemedaljene som selskabet utgir hvert år. Det er den lengst levende medaljeserie i Norge, en ny medalje har blitt utgitt hvert år siden 1927.

Videnskabsselskabets medaljer i, eller jetonger som de ofte kalles, blir delt ut på festmøtet på selskabets høytidsdag. Sølvmedaljene har tradisjonelt blitt delt ut til særlig fortjente medlemmer. I de siste årene har selskabet delt ut forgylte sølvmedaljer i grønt bånd for fremragende vitenskapsmenn, men den høyeste ære selskabet kan tildele noen er Gunnerus’-medaljen i gull i rødt bånd med grønne striper. Medaljene i tambak, sink eller bronse blir delt ut til alle festdeltagerne.

Disse medaljene er populære samlerobjekter, men det finnes ikke mange av hver. Særlig er sølvmedaljene vanskelige å få tak i. Selskabets medaljeserie er ikke unik: De svenske akademiene har siden 1700-tallet utgitt lignende medaljer over sine mest fortjente medlemmer. I norsk sammenheng er serien spennende: Det er mange viktige vitenskapsmenn og –kvinner som portretteres. Noen av portrettene er modellert av noen av landets viktigste billedhugger, slik som Stinius Fredriksen, Thone Thiis-Hauge og Arnold Haukland.

Fra starten var det Halvdan Rui som graverte medaljene, han hadde også oppdraget med å prege dem fram til og med 1978. Deretter var det Yngvar Thoresen som tok over, før Den Kongelige Mynt tok over i 1990....KVALITET: 0 ...Gravør: H.Rui....
Utgitt i Forgylet Tambak : 60 Stk...

KONG HAAKON VII 50-ÅRS REGJERINGSJUBILEUM 1955 i BRONSE

Medalje modellert og preget av Halfdan Rui jr. og utgitt av Norsk Numismatisk Forening i anledning kong Haakon Vlls 50-års jubileum som monark. Medaljen kunne kjøpes av medlemmer i Norsk Numismatisk Forening for kr. 25,- i sølv og kr. 9,- i bronse. Et eksemplar i gull ble overrakt kongen som ved 25-års jubileet i 1930. Det finnes imidlertid også minst ett eksemplar i gull utover det eksemplaret som ble overrakt Hans Majestet. ADVERS: Portrett av kong Haakon VII i profil mot venstre med omskriften • HAAKON VII • NORGES KONGE 1905 – 1955 • /ALT FOR NORGE. REVERS: I omkretsen PREGET TIL MINNE OM KONGENS 50-ÅRS REGJERINGSJUBILEUM. I feltet Hakon VI Magnussons signet med den norske riksløve og hjelm. I bakgrunnen Nidaros domkirke og Akershus festning. Nedenfor Triquetra symbolet til venstre og Olavskorset til høyre. Nederst med liten skrift, H. RUI...Utgitt: 439 stk... …..Diam:40mm….KVALITET: 0…..Gravør: H.Rui….. Referanse:T.Z.T.

KONG HAAKON VII 50-ÅRS REGJERINGSJUBILEUM 1955 i SØLV

Medalje modellert og preget av Halfdan Rui jr. og utgitt av Norsk Numismatisk Forening i anledning kong Haakon Vlls 50-års jubileum som monark. Medaljen kunne kjøpes av medlemmer i Norsk Numismatisk Forening for kr. 25,- i sølv og kr. 9,- i bronse. Et eksemplar i gull ble overrakt kongen som ved 25-års jubileet i 1930. Det finnes imidlertid også minst ett eksemplar i gull utover det eksemplaret som ble overrakt Hans Majestet. ADVERS: Portrett av kong Haakon VII i profil mot venstre med omskriften • HAAKON VII • NORGES KONGE 1905 – 1955 • /ALT FOR NORGE. REVERS: I omkretsen PREGET TIL MINNE OM KONGENS 50-ÅRS REGJERINGSJUBILEUM. I feltet Hakon VI Magnussons signet med den norske riksløve og hjelm. I bakgrunnen Nidaros domkirke og Akershus festning. Nedenfor Triquetra symbolet til venstre og Olavskorset til høyre. Nederst med liten skrift, H. RUI Utgitt: 539 stk...…..Diam:40mm….KVALITET: 0…..Gravør: H.Rui….. Referanse:T.Z.T.

KONG OLAV V SIGNING 1958 i TINN

Kong Olav Femtes signing I Nidarosdomen 22 Juni 1958.
Odin Domaas på baksiden. Nål.
Diam:27mm…Gravør:Ukjent…KVALITET: 01
Referanse: Såvidt vi vet det eneste minnetegnet som ble laget i forbindelse med signingen…Ganske Uvanlig Medalje

MINNEMEDALJE PETER WESSEL TORDENSKIOLD 1966 i SØLV

Peter Wessel (28. oktober 1690–20. november 1720) var ein dansk-norsk sjøhelt, best kjend som Tordenskjold.

Peter Wessel blei født i Trondheim som son av rådmann Jan Wessel. Som 14-åring rømte han heimefrå og segla med Fredrik IV sitt kongeskip til Kjøbenhavn. Han var allereie som 15-årig skipsgut på ei reise til Dansk Vestindia, og blei utnemnd til sjøkadett ved Holmens Kadettskole i 1709. I 1712 blei han kommandør på den nybygde fregatten Løvendals Galej på 20 små kanonar, som han kort etter erobra eit svensk kaperfartøy med.

Wessel blei adla i 1716 under namnet Tordenskiold, og same år vann han ein oppsiktsvekjande siger ved Dynekilen, der ein svensk forsyningsflåte blei øydelagd. Det verka sterkt med til at Karl 12. måtte gje opp forsøket sitt på å erobre Noreg. Han blei øvstkommanderande for Kattegateskadren, og i 1719 erobra han Marstrand og øydela kort etter resten av den svenske flåten i Göteborg . Etter det blei han utnemnd til viseadmiral, men det var samtidig avslutninga på krigen, og med det Tordenskjold sin store periode.

Han blei drepen i 1720 under ein duell med kårde i Hildesheim i Tyskland, etter ein krangel med Jacob Axel Staël von Holstein, ein oberst som tidlegare hadde vore i svensk teneste. Denne duellen skulle i følgje historia eigentleg kjempast med pistol, men von Holstein fekk sekundanten som skulle ta med seg pistolane til ikkje å møte opp. Dette førte til at duellen blei kjempa med dei våpna duellantane hadde med seg. Tordenskjold hadde berre ein pyntekårde på seg medan von Holstein hadde ein kampkårde.

Tordenskjold er i dag ein viktig figur i den norske marinen si historie. Marineskulen KNM Tordenskjold er kalla opp etter han og fødselsdagen hans vert feira kvart år....Denne er stemplet 998S på randen...Den Kongelige Mynt gikk over til 925S kort tid etter at medaljen ble lansert, og det finnes altså to varianter: 998S og 925S. I 1966/67 ble det produsert 329 eksemplarer i sølv.
KVALITET: 0 ...Gravør:Øivind Hansen

OSLO SPAREBANK 1967 i BRONSE

Medalje modellert og gravert av Øivind Hansen og preget ved Den Kongelige Mynt etter oppdrag fra Oslo Sparebank. Medaljen ble utgitt i forbindelse med at Oslo Sparebanks forvaltningskapital passerte en milliard kroner. Medaljen er preget i to størrelser og foreligger også som nypreg med inskripsjonen “R” pa kanten. ADVERS: I omkretsens øvre del “Oslo Sparebank”, i nedre del “1 milliard”. I feltet inngangspartiet til Oslo Sparebanks hovedkontor i Øvre Slottsgate med teksten “byens bank / 1822 – 1967” tvers over feltet. REVERS: Akershus festning. Nederst til hoyre, initialene 0.H…..Diam: 35mm…KVALITET: 0…..Gravør: Ø. Hansen…..Referanse:T.Z.T.

NORGES BANK/1816 1966. i SØLV

Jubileumsmedalj preget ved Den Kongelige Mynt i anledning
Norges Banks 150-års jubileum. Medaljen ble utdelt til Norges
Banks funksjonærer og til gjester ved jubileet. Forsiden er preget
med en kopi av originalstempelet til speciedaleren fra 1819 den første
speciedaler som ble preget etter myntsystemet av 1816. Medaljen er
utstyrt med en lignende randdekor som den man finner på originalen
og er preget etter samme metode som ble benyttet ved myntpregning
på den tid, nemlig uten ring.... Diam.: 39 mm....Preget: 5410 stk i Sølv....KVALITET: 0 ....Gravør: Ø.Hansen..

KRONPRINSPARETS BRYLLUPS MEDALJE 1968 i SØLV

Minnemedalje modellert og gravert av Øivind Hansen og preget ved Den Kongelige Mynt på oppdrag fra Norges Røde Kors i anledning kronprinsparets bryllup, 29. august 1968. Medaljen ble solgt gjennom landets banker med Christiania Bank og Kreditkasse som hoveddistributør. Inntektene fra salge ble delt mellom Kronprinsesse Marthas Minnefond og Norges Røde Kors. Medaljen er preget i fire størrelser.20,35,50 og 70mm. ADVERS: Venstre vendte portretter av kronprins Harald og kronprinsesse Sonja med omskriften HARALD OG SONjA / 29 • AUGUST 1968. Under portrettene, initialene Ø.H og Den Kgl. Mynts merke REVERS: I omkretsen ARMA PRINCIPIS HEREDITARII NORVEGIAE. I feltet kronprinsens våpen , den norske riksløve i skjold, kronet med kronprinskronen…..Diam: 35mm ….KVALITET: 0……Gravør: Ø.Hansen….Referanse: T.Z.T.

BERGEN 900-ÅRS JUBILEUM 1970 i SØLV

Bergen 900-års Jubileum 1970
Jubileumsmedalje modellert av Hans Jacob Meyer og preget hos gullsmed Brødrene
Lohne i Bergen etter oppdrag fra bankene
i Bergen.Medaljen ble utgitt til minne om
Bergen bys grunnleggelse av Olav Kyrre i 1070....



Diam:35 mm.....
Kvalitet: 0......
Preget ved: Brødrene Lohne.......

LARVIK GYLDENLØVES BY 300 ÅR 1671 – 1971 i SØLV

Jubileumsmedalje er preget ved Den Kongelige Mynt etter er oppdrag fra Larvik kommune i anledning Larvik bys 300-års jubileum. Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1 704) var sønn av Frederik III og Margrete Papen og stattholder i Norge i perioden 1664-99. Han hadde store eiendommer i Norge og ble den første greve av grevskapet Laurvigen som ble opprettet samtidig med byen Larvik, 29. september 1671.
Preget : 6000 stk i Sølv.....KVALITET: 0...
Gravert av: Øivind Hansen

NORGE 1100-ÅR 1972 i SØLV

Medalje utgitt i anledning 1100-års minnet for rikssamlingen i Norge som ifølge tradisjonen skjedde ved slaget i Hafrsfjord i år 872, uten at dateringen kan bekreftes. Medaljen er modellert av billedhuggeren Nils Aas og preget ved Den Kongelige Mynt etter oppdrag fra Norges Kulturrad. Nils Aas fikk oppdraget med modelleringen etter å ha vunnet medaljekonkurransen som Norges Kulturråd utlyste. Medaljen foreligger i to utgaver med litt avvikende preg. Den mindre medaljen (45 mm) er beskrevet over. På den større medaljen (70 mm) er forsiden uten fugl og horisontal strek, og baksiden mangler fugleflokken som kretser rundt fjellet.…Advers : Midt i feltet en horisontal strek med en flyvende fugl over og innskriften NORGE / 1100 AR / 1972 under. Revers : Tre fiskebåter på hav med stupbratt fjell i bakgrunnen som symbol på Norge egenart ; et særpreget land som stiger opp av havet. Rundt fjellet kretser en fugleflokk. Initialene NAA inngravert i fjellet nær vannkanten….Diam: 45 mm..Vekt: 60 gr…KVALITET : 0….Gravør: N.Aas…

NORGE 1100-ÅR 1972 i BRONSE

Medalje utgitt i anledning 1100-års minnet for rikssamlingen i Norge som ifølge tradisjonen skjedde ved slaget i Hafrsfjord i år 872, uten at dateringen kan bekreftes. Medaljen er modellert av billedhuggeren Nils Aas og preget ved Den Kongelige Mynt etter oppdrag fra Norges Kulturrad. Nils Aas fikk oppdraget med modelleringen etter å ha vunnet medaljekonkurransen som Norges Kulturråd utlyste. Medaljen foreligger i to utgaver med litt avvikende preg. Den mindre medaljen (45 mm) er beskrevet over. På den større medaljen (70 mm) er forsiden uten fugl og horisontal strek, og baksiden mangler fugleflokken som kretser rundt fjellet.…Advers : Midt i feltet en horisontal strek med en flyvende fugl over og innskriften NORGE / 1100 AR / 1972 under. Revers : Tre fiskebåter på hav med stupbratt fjell i bakgrunnen som symbol på Norge egenart ; et særpreget land som stiger opp av havet. Rundt fjellet kretser en fugleflokk. Initialene NAA inngravert i fjellet nær vannkanten….Diam: 45 mm..Vekt: 60 gr…KVALITET : 0….Gravør: N.Aas…

KONGSBERG 350 ÅR 1624-1974 i PATINERT SØLV.

Jubileumsmedalje modellert og gravert av Øivind Hansen og preget ved Den Kongelige Mynt etter oppdrag fra Kongsberg kommune i anledning Kongsbergs 350-års jubileum. ADVERS: Christian IVs monogram og årstallet 1624 skrevet inn i fjell. REVERS : I omkretsen KONGSBERG 350 ÅR ••1624 -1974. I feltet Janus-figuren fra Kongsbergs byvåpen stående foran en gruveåpning. Nederst, initialene Ø.H…..Diam: 45mm….Vekt: 50gr…..KVALITET: 0….Gravør: Ø.Hansen…Utgitt maks 3000 nummerete eksmplarer i Patinert Sølv...Referanse: T.Z.T.

NORSKE KRONE 100 ÅR 1975 i BRONSE

NORSKE KRONE 100 ÅR 1975
Advers: I feltet to en-kroner. En av kong Oscar II fra 1875 og en av kong Olav V fra 1975.
Revers: Øverst i omkretsen NORSKE KRONE 100 ÅR. I feltet en vekt med de to en-kroner på hver sin vektskål, symboliserende pengeverdiens reduksjon. Nedenfor årstallene 1875 og 1975 angitt. Jubileumsmedalje i anledning den norske krones 100-års jubileum den 17. april 1975....

Bronse...
Diam:45mm...
KVALITET:0...
Gravør: Oddmund Raudberget

FOLKETS FREDSPRIS 1976 i BRONSE

Medalje modellert og gravert av Øivind Hansen og preget ved Den Kongelige Mynt på oppdrag fra Folkets Fredspris. To eksemplarer, preget i gull ble overrakt de to fredskvinnene. ADVERS: I omkretsen BETTY WILLIAMS MAIREAD CORRIGAN. I feltet venstre vendte portretter av de to kvinnene som vant Folkets Fredspris I 1976 for sitt arbeid for fred I Nord Irland. Nederst til venstre, initialene Ø.H. REVERS: En fredsdue med omskriften • THE NORWEGIAN PEOPLES PEACE PRIZE 1976 •/IN ADMIRATION……Diam: 45mm…..Kvalitet: 0……Gravør: Ø.Hansen……..Referanse: T.Z.T.

MINNEMEDALJE 1979 i BRONSE

Minnemedalje modellert av Wenche Gulbransen og utgitt av A/S Sporrong i anledning 25-Års minnet for kronprinsesse Marthas bortgang i 1954 og 50-års jubileet for kronprinsparets bryllup i 1929.
ADVERS: Brystbilde av kronprinsesse Martha en face iført karakteristisk drakt og hodebekledniing i fra slutten av 20-årene. Til venstre for bildet innskriften HKH / KRON / PRIN- / SESSE / MARTHA og til høyre datoene 28/ MARS / 1901 og 5 APRIL / 1954 angitt. Til høyre nær kanten, signaturen WG 79. REVERS: Kronet jubileumsportal med monogrammet O/M inngravert øverst. Under portalen kronprinsparet i helfigur. Nederst teksten KRONPRINS OLAVS OG / KRONPRINSESSE MARTHAS / BRYLLUP/21 MARS 1929/50 ÅRSJUBILEET 21 MARS/1979….Diam: 45mm…..KVALITET: 0……Gravør: W.Gulbransen…..Referanse: T.Z.T

JUBILEUMSMEDALJE 1980 i FORGYLET BRONSE

Jubileumsmedalje modellert av Oddmund Raudberget og utgitt A/S Sporrong i anledning 75-års jubileet for opprettelsen av det uavhengige Norge etter bruddet med Sverige 7. juni 1905. ADVERS: To mynter med portretter av kong Haakon VII og kong Olav og med omskriftene HM. KONG HAAKON VII og H.M. KONG OLAV V. Under myntene innskriften KONGERIKET NORGE / 7 Juni / 1905-1980. REVERS: I omkretsen OLAV HELLIGE / REX PERPETUUS NORVEGIAE (Norges evige konge). I feltet Olav den hellige i helfigur sittende på en gotisk tronstol med øks i venstre hand og med den høyre hand hevet i en velsignende positur. I bakgrunnen kart over Norge med vikingskip, moderne skip og oljeplattform til venstre for kartet…..Diam: 45mm…..KVALITET: 0…..Gravør: O.Raudberget….Preget i F.Bronse: 500 Nummererte eksemplarer…..Referanse: T.Z.T.

KONGSVINGER FESTNING 300-ÅR i PATINERT BRONSE

Minnemedalje produsert av Sporrong AS og utgitt av Kongsvinger Historielag i anLedning Kongsvinger Festnings 300-års jubileum. ADVERS: Kongsvinger festning med innskriften KONGSVINGER / FESTNING /300 ÅR under. REVERS: I feltet Forsvarets logo med kong Olav V`s kronede monogram til venstre og Kongsvingers grunnlegger kong Christian V`s kronede monogram til høyre. Nederst omskriften 1682 * 1982 og initialene K.V.H…..Diam: 33mm….KVALITET: 0…..Gravør:Ukjent…..Referanse: T.Z.T.

SØLVSTUFF OG GRUVEMOTIV 1985 i BRONSE

Medalje modellert og gravert av Øivind Hansen og preget ved Den Kongelige Mynt etter oppdrag fra Oslo Mynthandel AS. Medaljen har vært anvendt av Den Kongelige Mynt som salgsmedalje etter avtale. Advers: Sølvstuff med kalkspatt-krystaller. Revers: Scener fra gruvedrift. Pyramide i midten med en laurbærkrans rundt toppen og innskrift nederst. REX . DAN . NOR.VA.GO. / VIVAT / FRIDER / .IV Randskrift: Den Kongelige Mynts merke ……Stempelnr: H578/H610 …..Diam:45mm……KVALITET:0…..
Gravør: Ø.Hansen

DEN KONGELIGE MYNT 300 ÅR-1986 i PATINERT BRONSE

Jubileumsmedalje utgitt av Den Kongelige Mynt i aniedning dennes 300-års jubileum. Forsiden med den norske løve slik den ble benyttet på Kongsberg mynt fra 1686, er modellert av Øivind Hansen mens baksiden er modellert av formgiver Ingrid Austlid Rise. To medaljer i sølv (70 mm) ble overakt kong Olav, mens medaljen i patinert bronse (70 mm) ble gitt til gjestene under jubileumsfeiringen i 1986. Utgaven i patinert bronse med diameter 56 mm ble benyttet som generell gavemedalje i 1986-87. ADVERS: Den norske riksløve med hellebard. Årstallet 1686 angitt tvers over feltet. Nede til høyre nær kanten, initialene Ø.H. REVERS: Den Kongelige Mynts opprinnelige lokaler med Kongsberg kirke i bakgrunnen. Innskriften DEN / KONGELIGE / MYNT/ 300 År • 1986 til venstre i feltet. Til høyre nær kanten, initialene IAR. Nederst Den Kgl. Mynts merke……Diam: 70mm….KVALITET: 0…..Gravør: Ø.Hansen og I.A.Rise….Referanse: T.Z.T.

CHRISTIANIA MESSEN 1987 i SØLV

Denne medaljen er utgitt som messe medalje for Christianiamessen i 1987. Medaljen er et ny- preg av 2 kronen 1887 slått ved Den Kongelige Mynt Kongsberg.Stemplene ble i sin tid gravert av Wilhelm Kullrich fra Det Preussiske Myntverk.Medaljen er noe overvektig i forhold til mynten og er merket RESTRIKE både på advers og revers....Diam: 31 mm.....
Preget:1000 stk i Sølv..Dette er No: 0543.......KVALITET: 0......
Gravør: Wilhelm Kullrich

CHRISTIAN FREDERIK-SPECIEN 1814-1989 i PATINERT BRONSE

Medaljen er preget ved Den Kongelige Mynt etter oppdrag fra Oslo Numismatiske Forening. Medaljen ble utgitt til minne om grunnlovens 175-års jubileum. Ideen bak medaljen var å gjengi en mynt slik den ville sett ut dersom det hadde blitt slått mynter i den korte tiden Christian Frederik var Norges konge fra 17. mai til 10. oktober 1814. Medaljens forside har omskrift på latin som er hentet fra Christian Frederiks kongesegl og betyr: Christian Frederik av Guds Nåde Norges konge. Dette er kanskje noe eiendommelig ettersom han kun var konstitusjonell monark. . Medaljens baksi de viser det norske riksvåpenet, slik det finnes brukt i forhandlingsprokokollen for Rikstorsamlingen på Eidsvoll. I.G.P. er initialene til Johan Georg Prahm som var myntmester pa Kongsberg fra 1807 til 1824….Diam.: 39 mm….Vekt: 29 gr.KVALITET: 0….Gravør: Ø.Hansen… Utgitt: 100 stk i Patinert Bronse Dette er no: 56..