CHRISTOFFER HANSTEEN MEDALJE 1856 i BRONSE

Christoffer Hansteens erindrings-medalje utgitt i 1856.
Advers:Christophoro Hansteen
Revers:Solennia Semisecilaaria Gratulatur Univ:Reg.Fred:MDCCCLVI
600 stk preget i Bronse.
Diam: 38 mm.
KVALITET:0/01
Gravert av: Brynjulf Bergslien....Referanse: K.Kvist

KRONING`S MEDALJEN 1860 i BRONSE

Kroningen 5 Aug.1860
Minnemedalje fra kroningen av Kong Carl XVs og Dronning Louvisas kroning i 1860.
Advers:Calolus et Louisa Norv.Svec. Rex et Regina
Revers:Vovens et Memor Universitas Regia Fredericiana.
Denne medaljen ble preget på intiativ av kollegiet ved Universitet i Oslo og solgt
til minne om kroningen 5 August 1860
400 stk preget i Bronse
Diam:41 mm.
KVALITET: 0
Gravert av: Chr. Schitzspahn.....Referanse: K.Kvist

KRONING`S MEDALJEN 1860 i NYGULL

Kroningen 5 Aug.1860 Minnemedalje fra kroningen av Kong Carl XVs og Dronning Louvisas kroning i 1860. Advers:Calolus et Louisa Norv.Svec. Rex et Regina Revers:Vovens et Memor Universitas Regia Fredericiana.
Denne medaljen ble preget på intiativ av kollegiet ved Universitet i Oslo og solgt
til minne om kroningen 5 August 1860

170 stk preget i Nygull... Diam:41 mm. KVALITET: 0 Gravert av: Chr. Schitzspahn.....Referanse: K.Kvist

DEN GRØNNE OVER GRØDE 1861 i BRONSE

DEN GRØNNE OVER GRØDE 1861
Det Kongelige Selskap for Norges Vel ble stiftet i forbindelse med en avskjedsfest til prins Christian August i 1809. Allerede i de første årene hadde selskapet en bred virksomhet som strakk seg fra å utgi skolebøker til å virke for et bedre jordbruk. Selskapet ble omorganisert i 1829 og en rekke lokale landbruksselskaper ble opprettet. Norges Vel stilte sine medaljer til disposisjon som belønninger på ulike utstillinger og det ble regnet som en stor ære å bli tildelt denne medalje.
Preget hos Berliner Medaillen-Munze

Bronse.Utgitt..700 stk
KVALITET:0
Gravør: Johan Sebastian Welhaven....Referanse: K.Kvist

UNIVERSITETETS 50-ÅRS JUB.1861 i NYGULL

Universitetet i Oslo ble opprettet av kong Frederik VI i 1811. Derfor ble universitetet døpt Universitas Regia Fredericiania som en takk for opprettelsen. Det var ingen selvfølge at det skulle bli et universitet i Norge, det var en lang prosess hvor mange sentrale nordmenn hadde vært med å legge press på kongen. Når det først ble opprettet fikk det en sentral plass i norsk åndsliv. Det er i denne sammenheng denne medaljens bilde må tolkes. Universitetet representert ved Ganymede lar det norske folk representert ved løven drikke av morgenduggen som var forbeholdt gudene.
Universitetet i Christiania ble opprettet i 1811, etter mange års politisk press. De danske kongene var skeptiske til å anlegge et universitet i Norge. Det var København som var hovedstad i kongeriket Danmark-Norge, og kravet om et norsk universitet ble sett på med mistenksomhet. Men kong Frederik VI innså behovet og han ga det også stor økonomisk støtte. Derfor bar universitetet i mange år hans navn: Det Kongelige Frederiks Universitet, eller Universitas Regia Fredericiania på latin.
Jubileet i 1861 ble feiret i stor stil og det ble også preget en flott medalje. Medaljen ble tegnet av Johan Sebastian Welhaven. Dikteren underviste ved universitetet. Han satt også mange år i Det Academiske Collegium, det øverste styret ved institusjonen. Jubileumsmedaljen er helt unik i norsk medaljehistorie og forsiden på medaljen må tolkes i sammenheng med institusjonen som utga den.....
Utgitt i Nygull:100 stk....Diam: 42mm...Vekt: 29gr
KVALITET:0
Gravør:Wilhelm Kullrich....Referanse: K.Kvist.

UNIVERSITETETS 50-ÅRS JUB.1861 i BRONSE

Universitetet i Oslo ble opprettet av kong Frederik VI i 1811. Derfor ble universitetet døpt Universitas Regia Fredericiania som en takk for opprettelsen. Det var ingen selvfølge at det skulle bli et universitet i Norge, det var en lang prosess hvor mange sentrale nordmenn hadde vært med å legge press på kongen. Når det først ble opprettet fikk det en sentral plass i norsk åndsliv. Det er i denne sammenheng denne medaljens bilde må tolkes. Universitetet representert ved Ganymede lar det norske folk representert ved løven drikke av morgenduggen som var forbeholdt gudene. Universitetet i Christiania ble opprettet i 1811, etter mange års politisk press. De danske kongene var skeptiske til å anlegge et universitet i Norge. Det var København som var hovedstad i kongeriket Danmark-Norge, og kravet om et norsk universitet ble sett på med mistenksomhet. Men kong Frederik VI innså behovet og han ga det også stor økonomisk støtte. Derfor bar universitetet i mange år hans navn: Det Kongelige Frederiks Universitet, eller Universitas Regia Fredericiania på latin. Jubileet i 1861 ble feiret i stor stil og det ble også preget en flott medalje. Medaljen ble tegnet av Johan Sebastian Welhaven. Dikteren underviste ved universitetet. Han satt også mange år i Det Academiske Collegium, det øverste styret ved institusjonen. Jubileumsmedaljen er helt unik i norsk medaljehistorie og forsiden på medaljen må tolkes i sammenheng med institusjonen som utga den....Utgitt i Bronse :500 stk..Diam: 42mm...Vekt: 29gr KVALITET:0/01 Gravør:Wilhelm Kullrich....Referanse: K.Kvist.

VILLE D`ORLEANS BALLONGEN 1870 i FORGYLT BRONSE

Ballongen Ville d`Orleans ble sendt opp fra det beleirede Paris 25 Noveber 1870
Tyske tropper sto rundt Paris og hindret forsyninger/forsendelser inn til byen.
Ballongen ble brukt til å sende post og meldinger.Den ble ført av Kap.P.Rolier og
L.Bezier.Etter en dramatisk ferd landet den på Lifjell i Telemark..
Dette var den første luftferden i Norge.
Medaljen ble preget av metall fra batteriet i ballongen, og noen medaljer ble forgylt. .
Advers:Ville d` Orleans
Revers:Luftreisen 25 Novebr.1870
Diam.15 mm.
KVALITET: 0/01, men hempen mangler.
Produsent: J.Tostrup
Sjelden å finne I denne kvaliteten...Referanse: K.Kvist


HARALD HAARFAGER MEDALJEN 1872 i FORSØLVET BRONSE

Harald Haarfagre (født ca. 850 og død ca 931-932) (gammelnorsk: Haraldr hárfagri) regnes som den første som var konge over en større del av Norge. Han regnes som overkonge fra ca. år 872 til sin død, etter å ha vært konge over Sogn fra omlag 860. Årstall fra denne perioden må uansett sees som antydninger, mer enn som absolutte fakta.
Denne medaljen ble utgitt til Haarfagrefesten sommeren 1872.Denne ble brukt som erindringsmedalje og adgangstegn ved jubileumsfestlighetene..KVALITET:01
Produsent: I.T stemplet på hempen...Referanse: K.Kvist

MINNEMEDALJE 1872 i BRONSE

Norge 1000 år i 1872…Advers: Sittende kvinne (Norvegia) i brynje med spyd og skjold med det norske riksvåpen.. Innskrift : TEMPORI SUPERSTES på klippen: M / ANNI nederst: MDCCCLXXII…
Revers: Laurbærkrans..Innskrift : REGNI NORVEGICI / ANNVM / MILLESIMVM / PIA CELEBRAT / VNIVERSITAS REGIA / FREDERICIANA…Utgiver: Det Kongelige Frederiks Universitet… Merknad : Harald Conradsen (1817-1905), dansk billedhugger og medaljør, ved den kgl. mynt 1873-1901. Identisk medalje av annet materiale: BMM_00312… Diam.: 53.0mm…Vekt: 70.0 gr…Gravør: Harald Conradsen…KVALITET: 0
Stempelnr: QL1106/QL1106…Referanse: Bergsøe 1893, nr. 1119.

KRONINGEN 1873 med NAVN PÅ RANDEN..i SØLV

Kroningen 1873 - Navn på randen..
Kong Oscar II og dronning Sophies kroning i Trondheim. Selv om dette ikke er en sjelden medalje, så er dette et helt unikt eksemplar. I randen er det gravert inn: Fra kong Oscar til Mathis Isaksen. Han var den første folkevalgte same i Karasjok, og da kong Oscar besøkte Øst-Finnmark i 1873 holdt han tale for kongen. Kong Oscar II ga ham denne medaljen...
Sølv...FINNES BARE I ET EKSEMPLAR....
Diam: 39 mm
KVALITET: 0 Prooflik utseende
Gravert av: Wilhelm Kullrich.....Referanse: K.Kvist

KRONINGEN 1873 OFFISIELL MEDALJE i SØLV

Kroningen 1873 Offisiell Medalje Sølv
Den offisielle kroningsmedaljen til kroningen av kong Oscar II og dronning Sophie i 1873.
Advers:Brystbilde av Oscar II Dronning Sophie.
Revers:Til Minde Om Kroningen I Trondhjems Domkirke Den 18 Juli 1873Utdelte Medaljer i Sølve: 10 stk
Diam: 39 mm.
KVALITET: 0/01.
Gravert av: W. Kullrich....Referanse: K.Kvist

CARL JOHAN-MONUMENTET 1875 i BRONSE

Avdukningen av Carl XIV Johan-monumentet 7 Sep.1875.
Advers:Munificentia Et Pietate Populi.
Revers:VII Septembris MDCCCLXXV
Bronse
KVALITET:0
Gravør:Emil Weigand....Referanse: K.Kvist

1875 AVDUKINGEN AV CARL JOHAN MONUMENTET i FORSØLVET BRONSE

Medaljen er laget til minne om avdukningen av Carl Johan-monumentet Advers: FOLKETS KJÆRLIGHED MIN BELØNNING, Bergsliens rytterstatue. Revers: Innskriften 1875 i en krans.
Den 6. september 1875 ble rytterstatuen av Karl Johan avduket foran slottet. Kunstneren var vossingen Brynjulf Bergslien. Det var hans første seier i en konkurranse om et norsk monument, en konkurranse som var blitt holdt allerede i 1868. Siden skulle Bergslien gjøre seg bemerket for oppføringen av statuen av Henrik Wergeland og skuespilleren Johannes Brun. Han ble dessuten Gustav Vigelands lærer, og skal etter Vigelands egne ord ha hatt stor påvirkningskraft på skapningen av hans skulpturer. Selve avdukingen vet vi ikke så mye om. Men visstnok skal det ha skjedd med Norsk Studentersangforening tilstede som oppførte en spesialskrevet kantate med tekst av Jørgen Moe og med musikk av F.A. Reissiger. Utover dette må vi tro at kongens tilstedeværelse fikk det som kunne krype og gå av nobiliteter til å finne veien opp slottsbakken den dagen. . Diameter: 21 mm.KVALITET : 01 Gravør: P.A. Lie etter tegning av Brynjulf Bergslien. Produsent: P.A. Lie i Oslo.....Referanse: K.Kvist

DRONNING JOSEPHINES MINNEMEDALJE 1876 i BRONSE

Advers: JOSEPINA REGINA NORVEGIAE ET SVECIAE..Dronningens brystbilde mot venstre..Nederst signaturen G.LOOS D og D WEIGAND...Revers: CELEBRATO SEMI-SECULARIO OBIT VII JUNII MDCCCLXXVI. I feltet en runesten med innskrift..Diam: 27mm...Gravør: Emil Weigand....Kilde: K.Kvist..

LANDBRUKSUTSTILLINGEN 1877 i BRONSE

Kong Oscar IIs medalje til belønning for det norske landbruk var en norsk kongelig utmerkelse innstiftet av kong Oscar II i forbindelse landbruksutstillingen i Kristiania i oktober 1877..Advers: Broderfolkenes vel.Kong Oscar II kronede navnechiffer innenfor en eikekrans...Revers: Belønning for det Norske landbrug 1877.En bonde som pløyer en åker med Oscarshall i bakgrunnen...Diam:41mm..KVALITET:0...Preget hos Berliner Medaillen-Munze....Referanse: K.Kvist

LANDBRUKSUTSTILLINGEN 1877 i SØLV

Kong Oscar IIs medalje til belønning for det norske landbruk var en norsk kongelig utmerkelse innstiftet av kong Oscar II i forbindelse landbruksutstillingen i Kristiania i oktober 1877..Advers: Broderfolkenes vel.Kong Oscar II kronede navnechiffer innenfor en eikekrans...Revers: Belønning for det Norske landbrug 1877.En bonde som pløyer en åker med Oscarshall i bakgrunnen...Diam:41mm..KVALITET:01...Preget hos Berliner Medaillen-Munze....Referanse: K.Kvist

ERINDRINGS MEDALJE 1891 i SØLV

Medalje er laget til industriutstillingen i Gøteborg i 1891...Advers Oscar II Sveriges och Norges Konung Revers: Industriutstillingen i Gøteborg i 1891 ..55 mm…84 gr…KVALITET: 01…Gravør: A.Lundberg

AVHOLDSFOLKETS DEMONSTRASJON i 1894 i ALUMINIUM

Demonstrasjonen i juni 1894 ble organisert av Totalorganisasjonenes F^Uesudvalg, et samarbeidsorgan for ulike avholdsorganisasjoner i landet. Under paroler som “Vört endelige maal: Vcek med Rusdrikken, Sondagslukningen fordres fremmet” og lignende marsjerte rundt 6000 deltagere fra Tullinlokka til Festningen. Demonstrasjonstogene ble gjentatt i 1895 og 1896. Advers: ELSK DIN NÆSTE S(SOM DIG SELV över to menn og et esel. I avsnittet signaturen T.M. Revers: Innskrift rundt mot kanten DET NORSKE AFHOLDSFOLKS överst og F.£LLESDEMONSTRATION nederst mellom to kors. I feltet över to linjer 17DE JUNI 1894. Diameter: 23 mm. Produsent: Preget hos Th. Martinsen i Tønsberg. KVALITET:01
Kilde.K.Kvist